Działalność edukacyjna Pełnomocników Terenowych Rzecznika Finansowego w Lublinie i Olsztynie w marcu 2024 roku

Pełnomocnicy Terenowi Rzecznika Finansowego regularnie włączają się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa. W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta, a rok 2024 został ustanowiony przez Senat Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Działania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie zorganizował spotkanie otwarte dla mieszkańców Olsztyna i regionu pt. „Świadomy konsument, to bezpieczny konsument” w ramach obchodów Światowego Dnia Konsumenta. Podczas wydarzenia przedstawiono kompetencje oraz działalność Rzecznika Finansowego na rzecz zapewnienia wsparcia osobom poszukującym ochrony prawnej w sporach z podmiotami rynku finansowego. W ramach współpracy z innymi organami działającymi na rzecz ochrony praw konsumentów i klientów w spotkaniu uczestniczyła także Pani Jadwiga Urbańska – Miejska Rzeczniczka Konsumentów oraz funkcjonariusz Policji Pan Andrzej Mankof, którzy przekazali słuchaczom informację o świadczonej pomocy na rzecz klientów i konsumentów w zakresie swojej właściwości.

W spotkaniu uczestniczyło liczne grono, w tym kobiety z Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży wraz ze swoimi pociechami. W trakcie spotkania nawiązała się dyskusja, w czasie której zadano liczne pytania dotyczące ochrony praw klienta podmiotów rynku finansowego. Pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego w Olsztynie odpowiadali na przedstawione problemy, a także udzielali indywidualnych konsultacji osobom zainteresowanym wsparciem Rzecznika Finansowego.

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie podejmował także działania edukacyjne w terenie, odpowiadając na zaproszenie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych im. Wisławy Szymborskiej w Olsztynie, gdzie odbyło się spotkanie edukacyjne Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie z maturzystami oraz ich wychowawcami. Przedstawiono działalność Rzecznika Finansowego oraz formy świadczonej pomocy prawnej w sporach z podmiotami rynku finansowego, w tym także bezpośrednio w siedzibie Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie. W ramach spotkania rozwiązywane były zadania, w tym kazus, na podstawie którego omówione zostały zagadnienia z zakresu ubezpieczeń na życie, w tym w szczególności problematyka wypłaty świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Licealiści okazali się niezwykle wdzięcznymi i aktywnymi słuchaczami, zadawali pytania do zaprezentowanych tematów, a także dzielili się swoimi przemyśleniami w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Działania na terenie województwa lubelskiego

W pierwszych dniach marca Pełnomocnik Terenowa Rzecznika Finansowego w Lublinie, r. pr. Ewa Kruszczyńska-Głaz, zorganizowała dwa spotkania edukacyjne dla seniorów. Pierwsze z nich odbyło się 5 marca 2024 roku przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie, a kolejne miało miejsce 12 marca br. w Szkole Podstawowej nr 43.

W dniu 14 marca 2024 r. w Świdniku odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla seniorów zorganizowane przez Pełnomocnik Terenową Rzecznika Finansowego w Lublinie, Ewę Kruszczyńską-Głaz, we współpracy ze świdnicką Policją oraz Starostwem Powiatowym w Świdniku. W spotkaniu wzięli udział rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, Pani Elwira Domaradzka, oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdniku, Pan Miłosz Grabowski.

Następne z cyklu spotkanie odbyło się w dniu 15 marca 2024 roku w Światowy Dzień Konsumenta. Pełnomocnik Terenowa Rzecznika Finansowego w Lublinie r. pr. Ewa Kruszczyńska–Głaz we współpracy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Powiatu Łęczyńskiego, Jolantą Krzeszowską oraz we współpracy z Barbarą Pawlak, Dyrektor Delegatury UOKiK w Lublinie, uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych, które zostały zorganizowane dla młodzieży z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Dla  seniorów spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz w Powiatowym Dziennym Domu „Senior+” w Jaszczowie. Prelegentami byli: r. pr. Ewa Kruszczyńska–Głaz – Pełnomocnik Terenowa Rzecznika Finansowego w Lublinie, Barbara Pawlak – Dyrektor Delegatury UOKiK w Lublinie, Karol Gruszkowski – radca prawny w Delegaturze UOKiK w Lublinie, Magdalena Kunaszewska–Gołofit – radca prawny w lubelskim zespole terenowym Pełnomocnik Terenowej Rzecznika Finansowego w Lublinie oraz Katarzyna Misiewicz–Osemek – radca prawny w zespole Pełnomocnik Terenowej Rzecznika Finansowego w Lublinie.

W dniu 19 i 20 marca 2024 roku, Pełnomocnik Terenowa Rzecznika Finansowego w Lublinie r. pr. Ewa Kruszczyńska – Głaz wraz z r. pr. Katarzyną Misiewicz – Osemek  uczestniczyły w dwóch wydarzeniach. W dniu 19 marca 2024 r. odbyło się spotkanie w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek z udziałem Wójta Gminy – Pana Józefa Potockiego. Z kolei w dniu 20 marca br. miały miejsca dwa spotkania w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu uczestniczyła także Powiatowa Rzeczniczka Konsumentów – Pani Edyta Pawłowska – Krawczyk.

Tematyka spotkań dotyczyła kompetencji Rzecznika Finansowego wraz z przedstawieniem typowych sporów z podmiotami rynku finansowego, z którymi klienci mogą zwrócić się o pomoc prawną. Szczególną uwagę poświęcono problematyce nieautoryzowanych transakcji płatniczych i zasad postępowania w razie wystąpienia takiego zdarzenia. Osoby uczestniczące w spotkaniach zadawały liczne pytania, które połączony były z prowadzeniem ożywionych dyskusji z udziałem lubelskich pracowników Biura Rzecznika Finansowego.