Obsługa zajęć egzekucyjnych w pytaniach i odpowiedziach – publikacja Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy przygotował poradnik dotyczący procedury zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych.

W opublikowanym materialne znajdują się szczegółowe odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące blokady środków, praw i obowiązków dłużników oraz procedur odwoławczych.

Zebrane informacje pozwolą świadomie i skutecznie zarządzać sytuacją związaną z zajęciem wierzytelności.

Serdecznie zapraszamy do lektury.