Jak pomagamy?

Czujesz się pokrzywdzony działaniem instytucji finansowej? Nie zgadzasz się ze otrzymanym stanowiskiem banku czy ubezpieczyciela lub po prostu go nie rozumiesz? Przeczytaj jak pomaga Rzecznik Finansowy lub zobacz schemat.

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Otrzymałeś stanowisko instytucji finansowej – i nie jesteś pewien jakie są Twoje uprawnienia?

Skonsultuj się z ekspertami rzecznika – na każdym etapie możesz zasięgnąć porady ekspertów Rzecznika Finansowego. Są oni dostępni w trakcie dyżurów telefonicznych i udzielają odpowiedzi na zapytania e-mailowe. Podpowiedzą Ci co dalej zrobić w Twojej sprawie!

Złóż reklamację do instytucji finansowej. Określ w niej dokładnie swoje zastrzeżenia i oczekiwania. Jeśli masz uwagi do zachowania przedstawiciele instytucji finansowej, również opisz je ze szczegółami. Pamiętaj, że reklamacja nie musi być napisana językiem prawniczym. Napisz w niej po prostu dlaczego nie zgadzasz się z działaniem instytucji finansowej lub czujesz się przez nią skrzywdzony. Instytucja finansowa ma 30 dni na odpowiedź. Jeżeli będzie potrzebowała więcej czasu musi wcześniej przesłać Ci uzasadnienie. Jeżeli tak się stanie – termin odpowiedzi wydłuża się o kolejne 30 dni.

Instytucja finansowa odrzuciła twoją reklamację?  

Złóż wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Ważne! Przygotujemy argumentację, która może przekonać  instytucję finansową do zmiany stanowiska. Nie możemy jednak wydać decyzji wiążącej podmiot rynku finansowego.

Instytucja finansowa nie zmieniła stanowiska w wyniku interwencji Rzecznika Finansowego?

Złóż wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego. Ważne! To jedyne tego typu postępowanie, do którego instytucja finansowa musi przystąpić. Celem postępowania jest osiągnięcie ugody, a to wymaga wzajemnych ustępstw z obu stron. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia Rzecznik Finansowy przygotuje specjalną opinię z oceną prawną sprawy.

Jeśli postępowanie interwencyjne lub polubowne nie przyniosły skutku, walcz o swoje prawa w drodze postępowania sądowego. Po złożeniu pozwu w sądzie możesz skierować wniosek do Rzecznika Finansowego o wydanie tzw. istotnego poglądu.

PAMIĘTAJ!  POMAGAMY NIE TYLKO W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH!

Jeżeli dostrzegamy, że problem jest poważny, podejmujemy działania obejmujące wiele osób:

  • występujemy do sądu z pozwem o zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej,
  • składamy do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną lub wniosek o uchwałę jak interpretować rozbieżności w orzecznictwie,
  • informujemy Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • występujemy do ministerstw o zmiany systemowe

DLATEGO WARTO ZWRACAĆ SIĘ DO NAS O POMOC!