Konkurs Rzecznika Finansowego

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór prac w ramach VII edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres konkursy@rf.gov.pl w terminie do 30 czerwca 2024 r.

W bieżącej edycji Konkurs obejmuje następujące kategorie prac:
a) praca licencjacka – praca z zakresu ochrony klienta podmiotu rynku finansowego, obroniona w roku kalendarzowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., dająca jej autorowi tytuł licencjata lub równorzędny;
b) praca magisterska – praca z zakresu ochrony klienta podmiotu rynku finansowego, obroniona w roku kalendarzowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., dająca jej autorowi tytuł magistra lub równorzędny;
c) rozprawa doktorska – praca z zakresu ochrony klienta podmiotu rynku finansowego, obroniona w roku kalendarzowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., dająca jej autorowi stopień doktora lub równorzędny;
d) rozprawa habilitacyjna – praca z zakresu ochrony klienta podmiotu rynku finansowego, stanowiąca podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w roku kalendarzowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., jak i dająca jej autorowi stopień doktora habilitowanego lub równorzędny.

Do Konkursu mogą być zgłoszone utwory napisane w języku polskim lub angielskim, podejmujące tematykę ochrony klienta podmiotu rynku finansowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego zapisami, jak również z treścią załączników.

Załączniki:

Informacja o rozstrzygnięciu poprzedniej edycji Konkursu

W 2023 r. Komisja Konkursowa, w której składzie znaleźli się eksperci z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce, podjęła decyzję w sprawie rozstrzygnięcia VI Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego, a w grudniu 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyznane zostały po trzy nagrody w kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace licencjackie. W VI edycji nie otrzymaliśmy zgłoszeń w kategorii rozpraw habilitacyjnych.

W kategorii najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym Komisja Konkursowa przyznała:

– nagrodę I stopnia Panu Michałowi Synowcowi (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt. Charakterystyka prawna usługi płatniczej acquiringu i umowy łączącej agenta rozliczeniowego z akceptantem,

– nagrodę II stopnia Panu Piotrowi Frątczakowi (Uniwersytet Warszawski) za pracę pt. Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej – analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych,

– nagrodę III stopnia Panu Bartoszowi Wyżykowskiemu (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pt. Odpowiedzialność za wykonywanie transakcji płatniczych.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym Komisja Konkursowa przyznała:

– nagrodę I stopnia Panu Marcelowi Myślińskiemu (Uniwersytet Gdański) za pracę pt. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych,

– nagrodę II stopnia Panu Mikołajowi Pugowskiemu (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt. Mechanizm indeksacji w umowie kredytu waloryzowanego jako instrument finansowy,

– nagrodę III stopnia Pani Natalii Nowak (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pt. Świadomość społeczna na temat cyberprzestępczości w bankowości elektronicznej w świetle badań.

W kategorii najlepszej pracy licencjackiej z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym Komisja Konkursowa przyznała:

– nagrodę I stopnia Panu Michałowi Maciorowskiemu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) za pracę pt. Uwarunkowania funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce,

– nagrodę II stopnia Pani Marcie Dobija (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) za pracę pt. Społecznogospodarcze skutki funkcjonowania piramid finansowych na przykładzie wybranych państw,

– nagrodę III stopnia Pani Ewie Otczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) za pracę pt. Problem przestępczości w sektorze ubezpieczeń majątkowych.