Sprawozdania

Sprawozdania z działalności Rzecznika Finansowego:

Sprawozdanie za 2023 r. (PDF 21,4 MB)

Sprawozdanie za 2022 r. (PDF 1,42 MB)

Sprawozdanie za 2021 r. (PDF 1,9 MB) oraz Tabele (PDF 1,6 MB)

Sprawozdanie za 2020 r. (PDF 2 MB) oraz Tabele (PDF 1 MB)

Sprawozdanie za 2019 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2018 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2017 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2016 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2015 r. oraz Tabele

Sprawozdania z działalności Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów:

Sprawozdanie za 2023 r.

Sprawozdanie za 2022 r.

Sprawozdanie za 2021 r.

Sprawozdanie za 2020 r.

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Informacje od podmiotów rynku finansowego dotyczące reklamacji i postępowań sądowych:

Dane za 2020 r.

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: reklamacje i postępowania sądowe

Podmioty rynku bankowo-kapitałowego: reklamacje i postępowania sądowe

Dane za 2019 r.

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: reklamacje i postępowania sądowe

Podmioty rynku bankowo-kapitałowego: reklamacje i postępowania sądowe

Dane za 2018 r.

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: reklamacje i postępowania sądowe

Podmioty rynku bankowo-kapitałowego: reklamacje i postępowania sądowe

Dane za 2017 r.

Reklamacje składane do podmiotów rynku finansowego oraz postępowania sądowe

Informacje dotyczące skarg na działalność zakładów ubezpieczeń:

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2023 r. (dział I) – stan na 31.12.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2023 r. (dział II) – stan na 31.12.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2023 r. (dział I) – stan na 30.09.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2023 r. (dział II) – stan na 30.09.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2023 r. (dział I) – stan na 30.06.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2023 r. (dział II) – stan na 30.06.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2023 r. (dział II) – stan na 31.03.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2023 r. (dział I) – stan na 31.03.2023 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2022 r. (dział II) – stan na 31.12.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2022 r. (dział I) – stan na 31.12.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2022 r. (dział II) – stan na 30.09.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2022 r. (dział I) – stan na 30.09.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2022 r. (dział II) – stan na 30.06.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2022 r. (dział I) – stan na 30.06.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2022 r. (dział II) – stan na 31.03.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2022 r. (dział I) – stan na 31.03.2022 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2021 r. (dział II) – stan na 31.12.2021 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2021 r. (dział I) – stan na 31.12.2021 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2021 r. (dział II) – stan na 30.09.2021 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2021 r. (dział I) – stan na 30.09.2021 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2021 r. (dział II) – stan na 30.06.2021 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2021 r. (dział I) – stan na 30.06.2021 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2021 r. (dział II) – stan na 31.03.2021 r. 

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2021 r. (dział I) – stan na 31.03.2021 r. 

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2020 r. (dział II) – stan na 31.12.2020 r. 

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2020 r. (dział I) – stan na 31.12.2020 r. 

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2020 r. (dział I) – stan na 30.09.2020 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2020 r. (dział II) – stan na 30.09.2020 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2020 r. (dział I) – stan na 30.06.2020 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po II kwartałach 2020 r. (dział II) – stan na 30.06.2020 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2020 r. (dział I) – stan na 31.03.2020 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2020 r. (dział II) – stan na 31.03.2020 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2019 r. (dział I) – stan na 31.12.2019 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2019 r. (dział II) – stan na 31.12.2019 r.