Kontakt

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego na różne sposoby. Zobacz jak można skontaktować się z nami w zależności do rodzaju pomocy jakiej oczekujesz.

1) Porady ekspertów

Telefoniczne dyżury eksperckie w zależności od tematyki odbywają się w różnych godzinach (numery kontaktowe oraz szczegóły pod poniższym linkiem)

Porady e-mail można uzyskać pisząc na adres:  porady@rf.gov.pl

WAŻNE: Mając na celu zwiększenie ochrony danych osobowych i w związku z wymaganiami polityki bezpieczeństwa informacji, Biuro Rzecznika Finansowego wprowadziło niezbędną modyfikację w korespondencji z Klientami. Zmiana dotyczy korespondencji e-mail z załącznikami zawierającymi m.in. dane osobowe Klientów, które obecnie zabezpieczone są hasłem. Dowiedz się jakie są nowe zabezpieczenia korespondencji elektronicznej z Biurem Rzecznika Finansowego.

Ważne! Okres oczekiwania na odpowiedź na poradę e-mail zależy od złożoności sprawy.

2) Informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego udzielamy telefonicznie w godzinach 10:00-14:00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.

3) Wnioski / pisma do Rzecznika Finansowego mogą być składane osobiście w biurze podawczym Biura Rzecznika Finansowego.

Przesyłając wniosek za pośrednictwem poczty tradycyjnej prosimy o kierowanie jej na adres:
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego odręczni wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Dokumentację można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP:
/RzecznikFinansowy/domyslna

Linki do formularzy na platformie ePUAP znajdziesz w zakładce Wzory wniosków.

4) Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@rf.gov.pl

Kontakt do biura prasowego, materiały dla mediów.

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

NIP: 525 15 66 173

REGON: 011335893

Telefon ogólny oraz recepcja:
+48 22 333-73-26
+48 22 333-73-27

fax +48 22 333-73-29

e-mail: biuro@rf.gov.pl

Mapa dojazdu

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie

ul. Prosta 1/2 lok. 5
10-028 Olsztyn

tel. 22 333 73 37 
e-mail: biuroterenoweolsztyn@rf.gov.pl

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1.
20-002 Lublin

tel. 22 333 73 31 
e-mail: biuro.lublin@rf.gov.pl