Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy jest organem doradczym Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Komitetu należy diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązywania, wskazywanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej, a także przedstawianie Rzecznikowi opinii, wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa w celu usprawnienia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

Komitet tworzą przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie.  Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Przewodniczącą Doradczego Komitetu Naukowego w kadencji 2023-2026 jest dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr, a w skład Komitetu wchodzą:

prof. dr hab. Cezary Banasiński, UW
dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Borowski, SGH
dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. UŁ
dr hab. Marcin Dziurda, prof. UW
dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ
dr hab. Dariusz Fuchs, prof. UKSW
prof. dr hab. Jerzy Gajdka, UŁ
dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, UEW
dr hab. Robert Kurek, prof. UEW
prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz–Jakubów, UwB
dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
prof. dr hab. Jan Monkiewicz, PW
prof. dr hab. Monika Namysłowska, UŁ
prof. dr hab. Tomasz Nieborak, UAM
dr hab. Marcin Olszak
dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, UJ
dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
dr hab. Joanna Rutecka–Góra, prof. SGH
prof. dr hab. Sławomir Smyczek, UEK
prof. dr hab. Wanda Sułkowska, UEK
dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ
dr hab. Beata Świecka, prof. US
dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP
dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka, UWr