Kary pieniężne nałożone na podmioty rynku finansowego

Podmioty rynku finansowego
Lp.Nazwa Wysokość nałożonej karyPrzepis prawny stanowiący podstawę wydania decyzji Data publikacji
1Alior Bank S.A.3 000 złart. 31 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.07.2023
2Bank Millennium S.A.5 000 złart. 31 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
3Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.5 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.07.2023
4Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.4 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4  ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
5UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.1 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.07.2023
6Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.2 500 złart. 6, art. 7  ustawy o Rzeczniku Finansowym20.07.2023
7Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG1 500 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 3, art. 10 pkt 4  ustawy o Rzeczniku Finansowym20.07.2023
8UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.6 000 złart. 31 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.07.2023
9Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.2 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
10Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.6 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
11Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.2 500 złart. 6, art. 7 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
12Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.5 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
13Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.2 000 złart. 32, art. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
14AVIVA TU na Życie S.A.5 000 złart. 6, art. 7 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
15UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.2 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
16UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.1 000 złart. 6, art. 7, art. 10 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym20.11.2023
17Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.1 000 złart. 6 ustawy o Rzeczniku Finansowym11.06.2024
18UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.9500 złart. 6, art. 7 ustawy o Rzeczniku Finansowym11.06.2024
19WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.5 000 złart. 6 ustawy o Rzeczniku Finansowym11.06.2024
20WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.3 000 złart. 10 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy o Rzeczniku Finansowym11.06.2024
21New Call sp. z.o.o45 000 złart. 6, art. 7 ustawy o Rzeczniku Finansowym11.06.2024