Porady ekspertów

Otrzymałeś stanowisko instytucji finansowej? Nie zgadzasz się z nim, lub po prostu go nie rozumiesz? A może czujesz się pokrzywdzony jej działaniem, ale nie wiesz jakie są Twoje uprawnienia?

Skonsultuj się z ekspertami Rzecznika Finansowego. Służą pomocą w czasie dyżurów telefonicznych i udzielają odpowiedzi na zapytania e-mailowe. Podpowiedzą Ci, co możesz zrobić dalej w danej sprawie.

Ważne! Proponowane obecnie umowy lub aneksy przesłane na adres e-mail nie będą analizowane w odniesieniu do indywidualnej sprawy. W razie dostrzeżenia niezgodności z prawem lub dobrymi obyczajami Rzecznik Finansowy będzie podejmował wyłącznie działania systemowe.

Porady ekspertów udzielane są pod poniższymi numerami telefonów:

22 333 73 28w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek – piątek) – dyżur telefoniczny prawników udzielających porad z zakresu problemów klientów rynku ubezpieczeniowo – emerytalnego, w szczególności klientów będących:

 • ubezpieczonymi;
 • ubezpieczającymi;
 • uposażonymi lub uprawnionymi z umowy ubezpieczenia;
 • spadkobiercami posiadającymi interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia;
 • poszkodowanymi dochodzącymi roszczeń na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK;
 • członkami funduszu emerytalnego lub osobami uprawnionymi;
 • uczestnikami pracowniczego programu emerytalnego lub osobami uprawnionymi;
 • oszczędzającymi lub osobami uprawnionym (IKE, IKZE);
 • osobami otrzymującymi emeryturę kapitałową;
 • uczestnikami PPK lub osobami uprawnionymi.

22 333 73 25w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek) – dyżur telefoniczny prawników z zakresu problemów klientów podmiotów rynku bankowego i kapitałowego, w szczególności klientów:

 • banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych,
 • instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,
 • instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych,
 • pośredników kredytów, pośredników kredytów hipotecznych.

Poradę w zakresie wakacji kredytowych można uzyskać również drogą e-mailową pisząc na dedykowany adres: wakacjekredytowe@rf.gov.pl

Poradę eksperta można uzyskać również drogą e-mailową pisząc na adres: porady@rf.gov.pl

WAŻNE: Mając na celu zwiększenie ochrony danych osobowych i w związku z wymaganiami polityki bezpieczeństwa informacji, Biuro Rzecznika Finansowego wprowadziło niezbędną modyfikację w korespondencji z Klientami. Zmiana dotyczy korespondencji e-mail z załącznikami zawierającymi m.in. dane osobowe Klientów, które obecnie zabezpieczone są hasłem. Dowiedz się jakie są nowe zabezpieczenia korespondencji elektronicznej z Biurem Rzecznika Finansowego.

Informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego udzielamy telefonicznie w godzinach 10:00-14:00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.