Wywiad Rzecznika Finansowego dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

15 stycznia 2024 r. ukazał się przygotowany przez EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) raport dotyczący stosowania Dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. W ramach raportu opublikowany został wywiad z Rzecznikiem Finansowym, dr. Bohdanem Pretkielem. Wywiad przedstawia na międzynarodowym forum m.in. rolę polskiego Rzecznika Finansowego jako organu ochrony praw, obserwującego problemy na rynku ubezpieczeniowym i prezentującego jego stan w kontekście stosowania regulacji europejskich.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy, EIOPA przygotowuje raport dotyczący stosowania Dyrektywy co dwa lata. Opublikowany w zeszłym tygodniu raport jest drugim w historii.

EIOPA w raporcie opisuje zmiany na rynku dystrybucji ubezpieczeń w UE, wpływ nowych regulacji oraz działań nadzorczych podejmowanych przez EIOPA i nadzory krajowe na rynek dystrybucji ubezpieczeń.

Raport otwiera wywiad z dr. Bohdanem Pretkielem. W wywiadzie Rzecznik Finansowy zwraca uwagę na podstawowe kwestie związane z perspektywą klienta rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Zagadnienia poruszane w wywiadzie dotyczą wpływu pandemii COVID-19 i inflacji na rynek ubezpieczeń, rodzajów skarg oraz wpływu regulacji na ochronę klientów, a także stosowania nowych technologii w dystrybucji ubezpieczeń. Rzecznik wskazuje również na potencjalne ryzyko niedoubezpiezpieczenia w związku z wysoką inflacją, zwiększającą się świadomość klientów na temat ich praw, ale także na wysoki poziom skomplikowania OWU oraz konieczność uwzględnienia perspektywy osób cyfrowo wykluczonych.

EIOPA zauważa ciągły spadek ilości zarejestrowanych pośredników ubezpieczeniowych, w tym znaczący spadek ilości osób fizycznych zarejestrowanych jako pośrednicy ubezpieczeniowi. Zgodnie z informacjami od organów nadzoru, w części krajów poziom profesjonalizmu dystrybutorów poprawił się, na przykład przez lepszą realizację obowiązków szkoleniowych, choć inne organy nadzoru wskazują na niedociągnięcia w tym obszarze m.in. co do kwestii zarządzania produktem czy zrównoważonego rozwoju.

Odnośnie do jakości sprzedaży i doradztwa, zdaniem EIOPA obraz w tym zakresie nie jest jednoznaczny. O ile w niektórych krajach sytuacja miała się poprawić dzięki działaniom organów nadzoru, w innych badanie metodą tajemniczego klienta (mystery shopping) zrealizowane na zlecenie Komisji Europejskiej, wykazało istotne nieprawidłowości.

Pozostałe kwestie poruszone w raporcie dotyczą między innymi sprzedaży krzyżowej (cross-selling) produktów ubezpieczeniowych, digitalizacji, nowych obowiązków dotyczących badania preferencji zrównoważonego rozwoju czy wpływu inflacji na rynek ubezpieczeniowy i sytuację klientów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem, w szczególności zachęcając do lektury wywiadu z dr. Bohdanem Pretkielem.

Raport (w języku angielskim) wraz z materiałami dodatkowymi dostępny jest na stronie EIOPA pod poniższym linkiem:

EIOPA – Report on the application of the Insurance Distribution Directive (IDD)