Otwarcie Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie

W poniedziałek, 22 stycznia br., odbyło się uroczyste otwarcie Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie.

W otwarciu uczestniczyli: Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel, Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Finansowego Aneta Weremko, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Lublinie Ewa Kruszczyńska-Głaz oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego, środowiska akademickiego, organów ochrony prawa oraz samorządów prawniczych. W ramach wydarzenia odbyły się także wystąpienia poświęcone roli i znaczeniu Rzecznika Finansowego w systemie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel podkreślił, że Lublin zawsze był ostoją wolności. Nie bez powodu wspominam o wolności, dlatego że ostatnio w retoryce publicystycznej można się spotkać z takimi porównaniami historycznymi, że umowa kredytowa jest niewolą, dlatego, że przez całe życie pracujemy na rzecz banku, instytucji finansowej, a nie na rzecz polepszenia swojej sytuacji. I na rzecz przyszłych pokoleń. Istota procesu jest ta sama – skoro klient musi większą część swoich dochodów przeznaczać na spłatę kredytu, to nie może przeznaczać ich na rzecz rodziny oraz potomków. Rolą Pani Pełnomocnik Terenowej będzie pomoc tym ludziom, którzy w jakikolwiek sposób tej pomocy w ochronie swoich praw konsumenckich będą potrzebowali – podkreślił dr Bohdan Pretkiel. 

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Finansowego w Lublinie została radca prawny Ewa Kruszczyńska-Głaz, związana z Biurem Rzecznika Finansowego od sierpnia 2023 r. Przed objęciem nowej funkcji prowadziła swoją kancelarię. W swojej wieloletniej praktyce jako radca prawny zajmowała się między innymi problemami rynku ubezpieczeń. Wspierała pod kątem prawnym jeden z lokalnych samorządów w województwie lubelskim. Aktualnie zawodowo związana jest także z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Ewa Kruszczyńska-Głaz pochodzi z Lublina.

Otwierając kolejne Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznik Finansowy odpowiada na potrzeby mieszkańców województwa lubelskiego, którzy zgłaszają skargi na działania podmiotów rynku finansowego. Biuro będzie dostępne dla mieszkańców regionu, którzy potrzebują pomocy w rozwiązywaniu sporów z bankami, firmami pożyczkowymi, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi. Biuro będzie służyć jako miejsce, gdzie klienci mogą zgłaszać skargi, uzyskiwać porady oraz otrzymywać wsparcie w rozwiązaniu sporów z podmiotami rynku finansowego. Co istotne, korzystanie z usług Rzecznika Finansowego jest nieodpłatne.

Dzięki zmianom w prawie Rzecznik Finansowy uzyskał możliwość powoływania pełnomocników terenowych na terenie całego kraju. Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie jest drugą, po Olsztynie, tego typu placówką na terenie Polski. Do zadań pełnomocników terenowych należy przyjmowanie wniosków kierowanych do Rzecznika, jak również współpraca i utrzymywanie kontaktów z władzami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej. Dzięki działalności pełnomocników terenowych klienci podmiotów rynku finansowego z mniejszych ośrodków w Polsce będą mieli zapewnioną większą dostępność do usług Rzecznika. W najbliższym czasie planowane są otwarcia kolejnych biur terenowych.

Siedziba Biura Terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1.

Dla mieszkańców, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji lub skontaktować się bezpośrednio z Biurem Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie, dostępne są następujące dane kontaktowe: tel. 22 333 73 31 e-mail: biuro.lublin@rf.gov.pl.