Poradnik Rzecznika Finansowego – jak dobrowolnie oszczędzać na emeryturę?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem Rzecznika Finansowego, w którym omawiamy zagadnienia dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – rozwiązań stanowiących istotny element systemu emerytalnego.

Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach, z których III filar obejmuje dobrowolne produkty emerytalne. Wśród nich wyróżniamy IKE, IKZE, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

W poradniku szczegółowo omawiamy zasady funkcjonowania IKE i IKZE. Analizujemy, w jaki sposób te rozwiązania różnią się od siebie i czy przynoszą korzyści jedynie w perspektywie emerytalnej.

Warto pamiętać, że wszelkie formy inwestowania niosą ze sobą ryzyko, często związanym z możliwością utraty istotnej części zainwestowanego kapitału. Dlatego przed dokonaniem wyboru Indywidualnego Konta Emerytalnego i Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, zalecamy dokładne zapoznanie się zarówno ze specyfiką oferowanego produktu, jak i renomą instytucji, której powierzamy nasze środki finansowe.

Zapraszamy do lektury.