Rzecznik Finansowy powołał członków Doradczego Komitetu Naukowego

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel powołał członków Doradczego Komitetu Naukowego kolejnej kadencji.

„Pragnę serdecznie podziękować Państwu za przyjęcia zaproszenia do udziału w pracach Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym w kadencji 2023-2026. Bardzo liczymy na Państwa głos w sprawach ważnych dla ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Niezmiernie cieszymy się, że w składzie Komitetu znaleźli się tak uznani przedstawiciele środowiska akademickiego”

– powiedział podczas uroczystości Zastępca Rzecznika Finansowego, Ziemowit Bagłajewski.

Uroczystości powołania towarzyszyła konferencja naukowa „Powództwa grupowe: skuteczny instrument ochrony konsumentów na rynku finansowym? Realia – potrzeby – wyzwania”.

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy jest organem doradczym Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Komitetu należy diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązywania, wskazywanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej, a także przedstawianie Rzecznikowi opinii, wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa w celu usprawnienia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

W składzie Komitetu znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie.  Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Przewodniczącą Doradczego Komitetu Naukowego w kadencji 2023-2026 została dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr, a na członków Komitetu powołani zostali:

dr hab. Cezary Banasiński, prof. UW

dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS

prof. dr hab. Krzysztof Borowski

dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. UŁ

dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

dr hab. Dariusz Fuchs, prof. UKSW

prof. dr hab. Jerzy Gajdka

dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

dr hab. Robert Kurek, prof. UEW

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz – Jakubów

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

prof. dr hab. Jan Monkiewicz

dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

prof. dr hab. Tomasz Nieborak

dr hab. Marcin Olszak

dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

dr hab. Joanna Rutecka – Góra, prof. SGH

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK

dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ

dr hab. Beata Świecka, prof. USz

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka