Dzień Rzecznika Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

29 marca 2023 r. Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w Dniu Rzecznika Finansowego, zorganizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

W pierwszej części wydarzenia, pracownicy Biura Rzecznika (Anna Gadomska, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, Jakub Borowski) przedstawili słuchaczom informacje na temat roli Rzecznika Finansowego w systemie ochrony konsumentów usług finansowych oraz w obszarze pozasądowego rozwiązywania sporów, a także zwrócili uwagę na istotne problemy, z jakimi spotykają się eksperci w codziennej pracy Biura. Zaprezentowany został też nowy projekt praktyk studenckich Rzecznika Finansowego adresowany do studentów prawa (Akademia Rzecznika Finansowego).

Drugą część wydarzenia stanowiła konferencja naukowa “Konsument na rynku finansowym“. Biuro Rzecznika Finansowego reprezentowała dr Marta Karpińska, podejmując temat ochrony klientów podmiotów rynku finansowego przy zawieraniu umów ubezpieczenia z wykorzystaniem nowych technologii. Zwróciła uwagę na potrzebę precyzyjnego, niewprowadzającego w błąd informowania klientów, a także na praktykę profilowania oferty ubezpieczeniowej pod danego klienta. Następnie odbyła się dyskusja, poświęcona m.in. problematyce decyzji konsumenckich oraz szansom i zagrożeniom związanym z rozwojem narzędzi opartych o algorytmy sztucznej inteligencji.