Cykl spotkań edukacyjnych

W październiku br. Rzecznik Finansowy zorganizował cykl spotkań dla mieszkańców powiatu łańcuckiego.         

Dla uczniów sześciu szkół średnich zorganizowano warsztaty, które odbyły się w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie, I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie, Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. 

Dla mieszkańców Łańcuta i okolic odbyły się wykłady otwarte w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie oraz Ośrodku Opieki Dziennej „Pogodny Senior” w Wysokiej.

Eksperci z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (Anna Gadomska, Sylwia Nowaczyk, Paweł Rokosz, Damian Bara) oraz Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (Zdzisław Osada, Marta Obroślak) poruszyli tematy z zakresu systemu pomocy i wsparcia organizowanego przez Rzecznika Finansowego dla klientów będących w sporze z podmiotami rynku finansowego.

Uczestnicy spotkań zapoznali się z działalnością Rzecznika Finansowego oraz zdobyli wiedzę na temat wsparcia, jakie mogą uzyskać od Rzecznika, zarówno w obszarze interwencyjnym, jak i poprzez polubowne rozwiązywanie sporów.

Uczniowie mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy poprzez udział w quizie oraz warsztatach z pisania reklamacji. Zdobyli wiedzę o niebezpieczeństwach, jakie mogą napotkać dokonując transakcji płatniczych, a także o sposobach unikania zagrożeń.

Seniorzy otrzymali wiele cennych informacji na temat uprawnień, które przysługują im w związku z zaciąganymi kredytami i sposobów ochrony ich interesów w sporze z instytucjami finansowymi.

Tematy poruszane podczas spotkań cieszyły się dużym zainteresowaniem, formuła spotkań okazała się atrakcyjna, o czym świadczy wysoka frekwencja.

Cykl spotkań został zorganizowany w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego.