#RFdlaUkrainy: Strona internetowa Rzecznika Finansowego po ukraińsku

Rzecznik Finansowy, w ramach działań prowadzonych pod hasłem #RFdlaUkrainy, uruchomił ukraińską wersję językową własnej strony internetowej www.rf.gov.pl/ua. Zawiera ona podstawowe informacje z zakresu działalności Biura Rzecznika Finansowego, a także porady i ostrzeżenia dla gości z Ukrainy. Od dwóch miesięcy działa również poradnictwo mailowe w języku ukraińskim.

Biuro Rzecznika Finansowego uruchomiło ukraińską wersję strony internetowej. Jest to kolejna, obok angielskiej i francuskiej, wersja witryny internetowej Rzecznika Finansowego. Zawiera kompaktowo podane informacje na temat działalności Biura, zakresu jego kompetencji oraz udzielanej pomocy dla klientów rynku bankowo-kapitałowego i ubezpieczeniowego.

Jednocześnie na uruchomionych właśnie stronach, ukraińscy klienci znajdą porady i ostrzeżenia związane z bezpiecznym korzystaniem z dostępnych w Polsce produktów i usług finansowych. Specjaliści Biura Rzecznika Finansowego informują o prawach i obowiązkach klientów na polskim rynku, a także możliwych zagrożeniach ze strony oszustów, np. metodach wyłudzania danych.

Wcześniej, bo już marcu br., Rzecznik Finansowy rozpoczynając specjalną akcję pod hasłem #RFdlaUkrainy, uruchomił bezpłatne porady mailowe w języku ukraińskim (ua-porady@rf.gov.pl). Klienci mogą zwrócić się tam o pomoc i poradę związaną z korzystaniem z produktów i usług finansowych oraz ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku.

Również w marcu Rzecznik Finansowy zwrócił się do działających w Polsce banków, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń oraz instytucji zrzeszających te podmioty z postulatami dobrych praktyk, w związku z napływem do naszego kraju uchodźców z Ukrainy. Rzecznik Finansowy postuluje w nim o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, ale również ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem, w tym ochronę konsumencką.

Natomiast w kwietniu br. Rzecznik Finansowy przeprowadził w mediach społecznościowych kampanię ostrzegawczą w języku ukraińskim, gdzie zwraca uwagę na możliwe zagrożenia podczas korzystania z bankowości online i dobre praktyki w kontaktach z instytucjami finansowymi.

Rzecznik Finansowy na bieżąco monitoruje rynek bankowo-kapitałowy oraz ubezpieczeniowy pod kątem produktów i usług oferowanych uchodźcom z Ukrainy. Jednocześnie eksperci Rzecznika Finansowego na bieżąco przygotowują porady i ostrzeżenia w języku ukraińskim, związane z potencjalnymi zagrożeniami dla konsumentów i działalnością przestępczą.