Dłuższe dyżury telefoniczne ekspertów ubezpieczeniowych Rzecznika Finansowego

Od 1 czerwca eksperci Rzecznika Finansowego wydłużają poniedziałkowe dyżury telefoniczne. To efekt stale rosnącego zainteresowania poradami z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, na życie, domów i mieszkań oraz innych produktów oferowanych na polskim rynku przez zakłady ubezpieczeń. Porady ekspertów Rzecznika Finansowego można również uzyskać drogą e-mailową: w języku polskim i – od niedawna – w ukraińskim.

Rzecznik Finansowy udziela porad telefonicznych w trzech kluczowych obszarach: ubezpieczeń, w zakresie programów i funduszy emerytalnych, a także rynku bankowo-kapitałowego. Od 1 czerwca porady można uzyskać pod numerami:


22 333 73 28

W poniedziałek w godzinach 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach 9:00–14:00

Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc. 


22 333 73 32

W poniedziałek w godzinach 14:00-17:00 oraz w środę i w piątek w godzinach 12:00-14:00

Dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych.


Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym pozostaje bez zmian:

22 333 73 25

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00


Poradę eksperta można uzyskać również drogą e-mailową pisząc na adres: porady@rf.gov.pl  

Rzecznik Finansowy udziela również porad w języku ukraińskim za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem: ua-porady@rf.gov.pl

Szczegółowe informacje kontaktowe Rzecznika Finansowego znajdują się na stronie: https://rf.gov.pl/kontakt/