Debata: „Ochrona konsumenta na rynku finansowym w perspektywie europejskiej” – Rzecznik Finansowy na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W Unii Europejskiej wszyscy konsumenci usług finansowych powinni mieć zapewniony jednakowy poziom ochrony swoich praw. W nowym programie na rzecz ochrony konsumentów w UE można dostrzec konieczność skonsolidowania polityki ochrony, tak by odpowiadała na współczesne problemy związane z postępującą digitalizacją usług finansowych. O tym, dlaczego konieczna jest międzynarodowa współpraca, Rzecznik Finansowy, prof. Mariusz Golecki rozmawiał z gośćmi w Karpaczu podczas XXX Forum Ekonomicznego.

Dr Csaba Kandrács, wiceprezes Węgierskiego Banku Centralnego oraz prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy w Polsce / Fot: PAP, Marcin Kmieciński

Dr Csaba Kandrács, wiceprezes banku centralnego Węgier, Ger Deering, Rzecznik Finansowy Irlandii, prof. Christophe Paulin z Uniwersytetu w Tuluzie, prof. Piotr Tereszkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Mariusz J. Golecki, Rzecznik Finansowy dyskutowali w ramach panelu „Ochrona konsumenta na rynku finansowym w perspektywie europejskiej”, rozmowę prowadziła prof. Mariola Lemonnier.

Punktem wyjścia powinna być refleksja nad Europejskim Programem na Rzecz Konsumentów i Nowym Ładem Konsumenckim z 2018, który zakłada m.in. wyspecjalizowaną ochronę konsumentów w zależności od specyfiki rynku – podkreślił Rzecznik Finansowy Mariusz J. Golecki.

Debata koncentrowała się na zagadnieniach ochrony konsumentów w kontekście produktów i usług finansowych. Sporo uwagi poświęcono współczesnym wyzwaniom unijnego prawa konsumenckiego w świetle Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę, że w trosce o dobro konsumenta konieczna jest współpraca na poziomie międzynarodowym:

Mamy do czynienia z transgranicznym charakterem problemów dotyczących ochrony konsumenta na rynku finansowym zarówno w odniesieniu do usług bankowych, rynku kapitałowego, jak i ubezpieczeniowego oraz technologii. Rozwój technologii, wymusza współpracę pomiędzy podmiotami w różnych państwach, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też szerzej na poziomie międzynarodowym – zaznaczył Mariusz J. Golecki

W Europie mamy dwa modele ochrony konsumenta w zakresie usług finansowych. Pierwszy – anglosaski, gdzie mamy do czynienia z niezależną instytucją, która do jakiegoś stopnia zastępuje sądy, to znaczy zmniejsza liczbę postępowań – to bardzo ważne, ponieważ spory klientów z instytucjami finansowymi naznaczone są dużą dozą asymetrii – ale także zapewniają szybkość postępowań i zmniejszają ich ilość. O drugim modelu mówimy w odniesieniu do Węgier – model scentralizowany, zintegrowany. W Europie wciąż poruszamy się pomiędzy tymi dwoma modelami i tutaj jest miejsce na dyskusję na ile sprawdzi się centralizacjia, a na ile konieczna jest koordynacja działań różnych instytucji – dodał.

Debata: „Ochrona konsumenta na rynku finansowym w perspektywie europejskiej” to jedna z trzech dyskusji panelowych zorganizowanych przez Rzecznika Finansowego w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Pozostałe dyskusje dotyczyły zagadnień: transakcji nieautoryzowanych jako przykładu współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa klienta na rynku finansowym oraz kredytów frankowe dziś i jutro w kontekście europejskim.