Debata: „Transakcje nieautoryzowane jako przykład współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa klienta na rynku finansowym” – Rzecznik Finansowy na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W związku z dynamicznym rozwojem cyfrowych usług bankowych, konsumenci rynku finansowego coraz częściej są ofiarami tzw. nieautoryzowanych transakcji finansowych, czyli sytuacji, w której pieniądze znikają z konta bez wiedzy konsumenta. Skala problemu wciąż rośnie, dlatego Rzecznik Finansowy zaprosił międzynarodowych gości, by w ramach panelu, podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, przyjrzeć się temu zagadnieniu. 

Uczestnicy debaty: dr Johannes Meier z Uniwersytetu w Magburgu, dr Csaba Kandrács – wiceprezes Banku Centralnego Węgier, Ger Deerig – Rzecznik Usług Finansowych i Świadczeń Emerytalnych w Irlandii, dr. Denisa Jindrichova – Czeski Bank Narodowy, prof. Mariusz Golecki – Rzecznik Finansowy w Polsce / Fot. PAP, Marcin Kmieciński

Ofiarą nieautoryzowanej transakcji płatniczej może paść każdy konsument, który posługuje się bankowością elektroniczną. Cyfrowe płatności zdominowały rynek finansowy, a w Polsce są szczególnie popularne. Do Rzecznika Finansowego trafia coraz więcej wniosków z prośbą o interwencję, dotyczących nieautoryzowanych transakcji. Rosnąca liczba skarg może sugerować, że nie wszystkie funkcjonujące na polskim rynku banki rzetelnie dostosowały swoje procedury do stanu prawnego obowiązującego od dnia wejścia w życie zmian związanych z implementacją dyrektywy PSD II – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U.UE.L.2015.337.35 z dnia 2015.12.23 ze zm.).

W związku z rozwojem technologii oraz postępującą digitalizacją, warto zadbać o systemowe zmiany, które zapewnią konsumentom należną ochronę przed cyberprzestępczością. 

dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ. – Rzecznik Finansowy

– Dzisiejsza debata pokazuje, że obowiązujące dyrektywy nie są wystarczające, być może konieczne będzie ich rozszerzenie. Spodziewamy się, że w raz z rozwojem technologii będziemy obserwować coraz to nowe metody działania przestępców. Tylko w I kwartale 2021 roku, zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego, odnotowano ponad 60 tysięcy zdarzeń z udziałem nieautoryzowanych transakcji. Do Biura Rzecznika Finansowego w I półroczu br. wpłynęło 700 reklamacji, a spodziewamy się, że będzie ich nawet 1500. Są to często sprawy najpoważniejsze, gdzie oprócz opróżnienia konta dochodzi do wzięcia pożyczki  – mówi Rzecznik Finansowy, dr hab. Mariusz J. Golecki. 

Wraz ze wzrostem liczby płatności cyfrowych, ochrona przed nieautoryzowanymi transakcjami jest jednym z głównych problemów dla bezpieczeństwa klientów podmiotów rynku finansowego. O sytuacji konsumentów w krajach UE dyskutowali Ger Deerig, Rzecznik Usług Finansowych i Świadczeń Emerytalnych w Irlandii, dr Johannes Meier z Uniwersytetu w Magburgu, dr. Denisa Jindrichova reprezentująca Czeski Bank Narodowy, dr Csaba Kandrács, wiceprezes Banku Centralnego Węgier oraz Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz J. Golecki, prof. UŁ. Spotkanie poprowadził dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. UŁ, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego. 

Dyskusja pozwoliła na wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących problematyki transakcji nieautoryzowanych. Paneliści skupili się na możliwościach przeciwdziałania i zapobiegania nieautoryzowanym transakcjom, praktyce sądowej związanej z występowaniem transakcji nieautoryzowanych, funkcjonowaniem innych niż sądy organów państwa właściwych w zakresie ochrony przed nieautoryzowanymi transakcjami. 

„Transakcje nieautoryzowane jako przykład współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa klienta na rynku finansowym” to obok debaty „Kredyty frankowe dziś i jutro w kontekście europejskim”, dyskusje zorganizowane w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Już jutro odbędzie się kolejna dyskusja z udziałem międzynarodowych gości. Tym razem Rzecznik Finansowy poświęci debatę zagadnieniu:

Ochrony konsumenta na rynku finansowym w perspektywie europejskiej (9 września br., godz. 13.20-14.20). 

Wydarzenie będzie transmitowane bezpośrednio na profilu Rzecznika Finansowego na Facebooku.