Międzynarodowa współpraca Rzeczników Finansowych

Forum Ekonomiczne w Karpaczu: Współpraca międzynarodowa jest niezbędna w celu ochrony klientów rynku finansowego.

Rzecznicy Finansowi Polski oraz Irlandii, prof. Mariusz Golecki oraz Ger Deering / PAP
Fot. Stach Leszczyński

Rzecznicy Finansowi Irlandii oraz Polski, Ger Deering oraz prof. Mariusz Golecki zadeklarowali współpracę w celu wzmocnienia ochrony konsumentów na rynku finansowym. 

– Wyspecjalizowany urząd Rzecznika Finansowego spełnia niebagatelną rolę, polegającą na ochronie słabszych, z prawnego punktu widzenia, uczestników rynku finansowego. Tak w Irlandii, jak i w Polsce, a w zasadzie w całej Europie, na klientów instytucji finansowych czai się coraz więcej pułapek. Umowy ubezpieczeniowe i kredytowe są skomplikowane, drobnym drukiem pojawia się coraz więcej zapisów, które mogą wpędzić klientów w kłopoty na wiele lat – powiedział Gerd Deering, Rzecznik Finansowy Irlandii. – Musimy rozwiązać wiele problemów, które nawarstwiały się przez lata – deklaruje gość XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Irlandia ma bardzo bogate doświadczenia związane z ochroną nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Rzecznik Finansowy dysponuje odpowiednimi narzędziami do skutecznej ochrony klientów – przyznaje prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy w Polsce. – Nasza współpraca będzie wielowymiarowa, bowiem w Irlandii mieszka wielu naszych rodaków, którzy często zwracają się do tamtejszego Rzecznika Finansowego z prośbą o pomoc.

Rzecznik Finansowy jest partnerem XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie organizuje następujące debaty poświęcone miejscu konsumenta na rynku finansowym.

Kredyty frankowe dziś i jutro w kontekście europejskim - 7.09.2021, godz. 14:30-15:30

Transakcje nieautoryzowane jako przykład współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa klienta na rynku finansowym – 8.09.2021, godz. 13:20-14:20

Ochrona konsumenta na rynku finansowym w perspektywie europejskiej - 9.09.2021, godz. 13:20-14:20