Naukowcy i studenci nagrodzeni przez Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy wyróżnił naukowców w IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. 32 prace zgłoszono do tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Rzecznika Finansowego. Młodzi naukowcy poruszyli szereg tematów związanych z ustawowymi zadaniami Rzecznika. Nie zabrakło bankowego misselingu, problemu kredytów walutowych, pisano o nadużyciach na rynku … Dowiedz się więcej

Raport Rzecznika Finansowego. Dostępność usług bankowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

W dniu 19 kwietnia 2019 r. został przyjęty Europejski Akt o Dostępności (EAA). Nakłada on na podmioty świadczące wybrane usługi, w tym bankowość detaliczną (w szczególności banki), obowiązek zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz innymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Ustawa implementująca dyrektywę EAA została podpisana przez Prezydenta RP 9 maja 2024 r. i wejdzie w … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy na festiwalu Pyrkon 2024 w Poznaniu

W dniach 14-16 czerwca Rzecznik Finansowy i eksperci Biura Rzecznika popularyzowali wiedzę prawno-finansową wśród licznie zgromadzonych uczestników Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024 w Poznaniu. Eksperci Rzecznika Finansowego udzielali porad oraz przygotowali prelekcje i dyskusje, które poruszały istotne zagadnienia związane z ochroną klientów podmiotów rynku finansowego oraz świadomością finansową. W sobotę 15 czerwca wystąpienie na temat różnic … Dowiedz się więcej

Wakacje kredytowe 2024 – najważniejsze informacje

Od 1 czerwca br. wybrani kredytobiorcy mogą skorzystać z tzw. nowych wakacji kredytowych. W związku ze zmianami w stosunku do wcześniejszych rozwiązań w tym zakresie, Rzecznik Finansowy przygotował poradnik w formie „pytań i odpowiedzi” w którym przedstawione są najważniejsze informacje dotyczące nowych przepisów. Pytania i odpowiedzi znajdują się pod tym linkiem W dniu 15 maja zaczęły … Dowiedz się więcej

Udział przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego w kongresie Impact’24

W dniach 15-16 maja podczas kongresu gospodarczo-technologicznego Impact’24 w Poznaniu eksperci Biura Rzecznika Finansowego uczestniczyli w czterech panelach dyskusyjnych dotyczących kluczowych współczesnych problemów, takich jak: bezpieczeństwo cyfrowe, sztuczna inteligencja oraz znaczenie i rola komunikacji. Obecnym na kongresie mediom udzielili również wywiadów o działalności Rzecznika Finansowego prowadzonej w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa. Pierwszego dnia, w … Dowiedz się więcej

Podsumowanie konferencji pt. „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE

Biuro Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Naczelna Rada Adwokacka zorganizowały 20 maja 2024 r. konferencję pt.  „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE, dotyczącą tematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Zagadnienie to analizowane było w kontekście poglądów judykatury i przedstawicieli doktryny. W ramach wydarzenia zorganizowano trzy … Dowiedz się więcej

Zaproszenie na konferencję: „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE – 20.05.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na transmisję online Konferencji. Start 20.05.2024 r. godzina 10:00: Link: transmisja online Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Naczelną Radę Adwokacką. Celem konferencji będzie omówienie sytuacji prawnej stron sporów w obszarze kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych do waluty obcej w świetle bieżącego orzecznictwa TSUE oraz … Dowiedz się więcej

Ważna uchwała Sądu Najwyższego wydana z wniosku Rzecznika Finansowego

(sygn. akt III CZP 142/22) W dniu 8 maja 2024 r. Sąd Najwyższy, w siedmioosobowym składzie pod przewodnictwem Prezes Sądu Najwyższego Joanny Misztal-Koneckiej, wydał korzystną dla poszkodowanych uchwałę w sprawie dopuszczalności uwzględniania rabatów w ramach odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). Wskazywana uchwała jest wyjątkowo istotna dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ponieważ … Dowiedz się więcej

Szkody w pojazdach związane z ubytkami (dziurami) w drodze oraz dziko żyjącymi zwierzętami – praktyczne odpowiedzi na pojawiające się problemy

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą publikacją Rzecznika Finansowego i uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem pojazdu na skutek wjechania w ubytek (dziurę) w drodze czy też brakiem oznakowania miejsc niebezpiecznych w szczególności tych, gdzie występują uszkodzenia nawierzchni lub przemieszczają się dziko żyjące zwierzęta. Kto odpowiada za szkody wynikłe z … Dowiedz się więcej

VII edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w ramach VII edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Jest to kolejna edycja Konkursu, w ramach którego co roku nagradzamy najlepsze prace naukowe poświęcone problematyce badawczej nawiązującej do obszaru działania Biura Rzecznika … Dowiedz się więcej