Dni Rzecznika Finansowego na Uniwersytecie Gdańskim

W dniach 21-22 marca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu Dni Rzecznika Finansowego, czyli spotkań edukacyjnych organizowanych przez Biuro Rzecznika Finansowego we współpracy z Doradczym Komitetem Naukowym przy Rzeczniku Finansowym. Dni Rzecznika Finansowego są jedną z inicjatyw Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej.

W czwartek zespół Biura Rzecznika Finansowego (Ziemowit Bagłajewski, Jakub Borowski, Anna Gadomska, Eliza Gużewska, Dariusz Kowalski, Maciej Próchnicki, Michał Sas, Maciej Sawa) we współpracy z zespołem kierowanym przez członkinię Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym – dr hab. Dorotę Maśniak, prof. UG, przygotował serię warsztatów edukacyjnych.

Michał Sas, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji, przygotował warsztaty pod nazwą „Kryptoaktywa – długa droga od projektu Satoshiego Nakamoto do regulowanych usług finansowych”, skierowane do młodzieży ze szkół średnich oraz studentów. W ramach spotkania Michał Sas zaprezentował zadania Rzecznika Finansowego, regulacje zawarte w rozporządzeniu MiCA oraz podstawowe rodzaje kryptoaktywów. Przedstawione zagadnienia wywołały żywą dyskusję o roli nowych technologii w inwestycjach wśród zgromadzonych licealistów i studentów.

Kolejne spotkanie pod nazwą „Bezpieczne finanse – o nieautoryzowanych transakcjach płatniczych” poprowadził dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Dariusz Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego. Seniorzy mieli okazję nauczyć się rozpoznawania pułapek i oszustw finansowych, co może uchronić ich przed utratą oszczędności czy innymi formami wykorzystywania przez nieuczciwe podmioty.

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia wydarzenia były warsztaty pn. „Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony klienta rynku ubezpieczeniowego”, które przeprowadzili Eliza Gużewska, zastępca dyrektora Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, oraz Jakub Borowski, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie. W ramach warsztatów studenci zrzeszeni w ramach kół specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym i finansowym zapoznali się z problematyką spraw ubezpieczeniowych oraz mieli okazję rozwiązać kilka praktycznych kazusów, wcielając się w różne role procesowe.

W ramach dwóch ostatnich spotkań Anna Gadomska, dyrektor Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, poprowadziła także prelekcje dotyczące metod polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.

W piątek odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Aktualne trendy i trudności w korzystaniu z usług finansowych”. Konferencję otworzył Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, wspólnie z Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Małgorzatą Balwicką-Szczyrbą, prof. UG. W swoim wystąpieniu Rzecznik podkreślił swoje związki z Gdańskiem oraz ogłosił plany utworzenia kolejnego Biura Terenowego w Trójmieście. Tematyka konferencji obejmowała między innymi zagadnienia takie jak problematyka rynku ubezpieczeniowego, inwestycji, reklamowania usług finansowych, czy roli Rzecznika Finansowego w ochronie klienta w wybranych sektorach rynku finansowego. Rolę moderatora panelu dyskusyjnego podsumowującego sesję poświęconą wyzwaniom i trudnościom pełniła Anna Gadomska.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia edukacyjne organizowane przez Biuro Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej, które mają na celu zwiększanie świadomości prawnej i finansowej społeczeństwa i promocję dobrych praktyk w sektorze finansowym.