Istotny pogląd Rzecznika Finansowego dotyczący klauzuli zmiennego oprocentowania w umowach kredytowych

Mając na względzie transparentność oraz w trosce o uniknięcie niejasności, Rzecznik Finansowy publikuje zanonimizowany istotny pogląd dot. klauzuli zmiennego oprocentowania w umowach kredytowych, sporządzony na wniosek profesjonalnego pełnomocnika procesowego w indywidualnej sprawie.