Sprawozdanie dla podmiotów rynku finansowego za 2023 r.

Informujemy, że na podstronie Sprawozdania dla podmiotów rynku finansowego udostępniony został formularz dotyczący statystyk podmiotów rynku finansowego związanych z postępowaniami reklamacyjnymi i sądowymi.

Dane gromadzone są na potrzeby sprawozdania Rzecznika Finansowego.

Formularz należy wypełnić do 15 lutego 2024 r.