Zaproszenie na Konferencję: Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów na Rynku Finansowym

Serdecznie zapraszamy do udziału on-line w Konferencji „Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów na Rynku Finansowym: Doświadczenia, Perspektywy i Wyzwania na Przyszłość”, organizowanej przez Rzecznika Finansowego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku.

W kontekście sporów dotyczących usług finansowych, które stanowią kategorię o najwyższym stopniu emocjonalnego zaangażowania oraz znacznego wpływu na sytuację prawną i ekonomiczną ich uczestników, istnieje pilna potrzeba zrozumienia sposobów ich rozwiązywania. Szczególnie istotne jest spojrzenie na ekonomiczną nierówność między profesjonalnymi a nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego oraz kontekst, w jakim odbywa się rozwiązywanie tychże sporów.

Celem organizowanej przez Rzecznika Konferencji jest analiza dziesięcioletnich doświadczeń związanych z dyrektywą ADR (Alternative Dispute Resolution) dotyczącą pozasądowego rozwiązywania sporów, a także ocena efektywności i skuteczności tychże metod na rynku finansowym w kontekście polskiego porządku prawnego.

Podczas wydarzenia prelegenci reprezentujący świata nauki, instytucje publiczne, wymiar sprawiedliwości, organizacje konsumenckie oraz podmioty rynku finansowego dyskutować będą również o możliwych środkach i rozwiązaniach prawnych mogących przyczynić się do większej popularności tych metod i uczynienia z nich rzeczywistej alternatywy dla sporów sądowych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agendą wydarzenia, po kliknięciu na grafikę nastąpi przekierowanie do formularza zgłoszeniowego, który umożliwi zdalny udział w wydarzeniu.