Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków drogowych – materiał informacyjny dla Osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i Ich bliskich

W niedzielę 19 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Jest to przede wszystkim dzień refleksji i pamięci o osobach, które straciły życie na drodze bądź zostały poważnie ranne w wypadku drogowym.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Pamięci obchodzony był w 1995 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Następnie w 2005 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych[1].

Każdego roku w wypadkach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób zaś kilkadziesiąt milionów zostaje rannych. W Polsce za sprawą nowocześniejszych, a tym samym bezpieczniejszych dróg, poprawy kultury jazdy, pojazdów wyposażonych w szereg poprawiających bezpieczeństwo systemów, zaostrzenia sankcji karnych i wykroczeniowych wobec uczestników ruchu drogowego, statystyki odnoszące się do liczby wypadków drogowych z biegiem lat poprawiają się, przy czym stan ten jest daleki od pożądanego[2].

Niezależnie od tej korzystnej statystycznie tendencji, za każdym wypadkiem drogowym kryje się olbrzymi ludzki dramat. Dotyka on przede wszystkim poszkodowanych i ich bliskich, ale często także sprawców zdarzeń. Od strony finansowej wyjątkowo pomocową rolę na tej płaszczyźnie realizują wypracowane latami ubezpieczeniowe systemy kompensacji szkód, które w takich przypadkach głównie za sprawą obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych realizują świadczenia pomocowe na rzecz ofiar wypadków drogowych i ich bliskich.

Rzecznik Finansowy zachęca do zapoznania się z materiałem informacyjno-edukacyjnym dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich bliskich, przygotowanego w formie pytań i odpowiedzi (Q&A).

W poradniku opisujemy jakie roszczenia mogą potencjalnie przysługiwać osobom poszkodowanym i ich bliskim, omawiamy je od strony prawnej i praktyki obrotu, wskazując na najistotniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych będących następstwem wypadku drogowego.

Niniejszym zapraszamy na I część materiału poświęconą potencjalnym roszczeniom jakie mogą przysługiwać osobom bezpośrednio poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Na drugą część materiału, zawierającą odpowiedzi na pytania jakie roszczenia mogą potencjalnie przysługiwać bliskim osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, zapraszamy już w przyszły piątek, 24 listopada 2023 r.

W razie zaistnienia problemów z realizacją świadczeń odszkodowawczych ze strony ubezpieczycieli zachęcamy do telefonicznego kontaktu z ekspertami Rzecznika Finansowego. Można również napisać e-mail na adres porady@rf.gov.pl.


[1] World Day of Remembrance for Road Traffic Victims

[2] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html