Międzynarodowy Dzień Mediacji z Rzecznikiem Finansowym

Serdecznie zapraszamy na osobiste lub telefoniczne konsultacje z ekspertami Rzecznika Finansowego w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, który odbędzie się 19 października 2023 roku. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów z podmiotami rynku finansowego.

Spotkania odbędą się w trzech lokalizacjach:

Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a,

Olsztyn, ul. Prosta 1/2 lok. 5,

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1.

Czekamy na Ciebie od godziny 10:00 do 14:00.

Jeśli wolisz skorzystać z konsultacji telefonicznie, nasz dyżur będzie trwał w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu +48 22 333 73 31.

Postępowanie pozasądowe przy Rzeczniku Finansowym to tania, szybka i prosta metoda rozwiązania sporu z instytucją finansową, taką jak zakład ubezpieczeń, bank czy firma pożyczkowa. To dobra alternatywa dla kosztownych i długotrwałych sporów sądowych.

Nasze podejście łączy najlepsze cechy mediacji i koncyliacji.  Osoba prowadząca postępowanie nie tylko pomaga stronom wypracować satysfakcjonujące je rozwiązanie, ale też, jeśli taka jest wola klienta, może przedstawić propozycję rozwiązania sporu. Wielokrotnie propozycja ta, choć nie jest dla stron wiążąca, pozwala pokonać impas w negocjacjach i poczynić w nich postępy.

Warto również podkreślić, że postępowanie pozasądowe nie zamyka możliwości wystąpienia na drogę sądową, ale wielokrotnie pozwala jej uniknąć, zaoszczędzając czas i środki. Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi bowiem jedynie 50 zł, a samo postępowanie może się toczyć dzięki wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Dzięki tej formie rozwiązywania sporów z podmiotami rynku finansowego, od 2016 r. udało się doprowadzić do zawarcia porozumień, których łączna wartość wynosi niemal 23,8 miliony złotych.

Chcesz skorzystać z pozasądowego postępowania przy Rzeczniku Finansowym? Odwiedź nas, zadzwoń lub kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.