Trwa nabór do pierwszej edycji Akademii Rzecznika Finansowego

Jeszcze tylko przez 3 tygodnie (do 17 lipca) trwa nabór studentek i studentów prawa na praktyki w ramach Akademii Rzecznika Finansowego. To nowa inicjatywa Biura Rzecznika, realizowana we współpracy z 17 wydziałami prawa polskich uniwersytetów, Doradczym Komitetem Naukowym i branżowymi partnerami zewnętrznymi.

W 2023 r. Akademia odbędzie się w sierpniu, a osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału, będą mieć unikalną możliwość zapoznania się z mechanizmami ochrony klientów podmiotów rynku finansowego w Polsce i innych krajach europejskich. Uczestnikom, którzy mieszkają poza Warszawą, Biuro Rzecznika Finansowego zapewni bezpłatne zakwaterowanie na czas zajęć.

Program Akademii obejmuje zajęcia teoretyczne prowadzone przez specjalistów – naukowców zajmujących się naukami prawnymi i ekonomicznymi oraz prawników praktyków, reprezentujących różne instytucje mające wpływ na kształtowanie stosunków prawnych na rynkach usług finansowych. Część praktyczna obejmuje zadania związane z działalnością ekspertów Rzecznika w zakresie rynków ubezpieczeniowo-emerytalnych, bankowo-kapitałowych oraz pozasądowego rozwiązywania sporów, a zajęcia w ramach tej części odbywać się będą w małych, kilkuosobowych grupach, pod opieką pracowników Biura Rzecznika.

Rekrutację prowadzą Uczelnie, w związku z czym osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się do opiekunów praktyk na macierzystych wydziałach prawa. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielamy w ramach Wirtualnych Dni Otwartych Akademii, a także mailowo – można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na adres akademia@rf.gov.pl.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego o działalności Rzecznika Finansowego: Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może Ci pomóc?

Więcej informacji o Akademii znajdziesz tutaj.