Nowy adres biura Rzecznika Finansowego

Informujemy, że z dniem 2 listopada br. zmienił się adres urzędu Rzecznika Finansowego. Korespondencję należy kierować na adres:

Rzecznik Finansowy

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

NIP: 525 15 66 173

Bez zmian pozostają numery telefonów oraz adresy mailowe do biura oraz dyżurujących ekspertów. Pełen wykaz kontaktów znajduje się na stronie: