Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję naukową: Kredyty „walutowe” – teoria i orzecznictwo

Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję naukową poświęconą tematyce kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Wydarzenie w formule online rozpocznie się 9 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00. 

Przedmiotem rozważań Rzecznika Finansowego jest materia kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Tematyka to zagadnienia związane z pytaniami, które mają być przedmiotem rozstrzygnięcia pełnego składu Izby Cywilnej w sprawie III CZP 11/21 – wyjaśnia dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy. – Wśród referatów największym zainteresowaniem cieszy się problematyka wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy z nieważnej umowy kredytowej przysługuje jakieś roszczenie o wynagrodzenie – dodaje dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. ucz., dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Rzecznika Finansowego.

Posłuchaj rozmowy z dyr. Jakubem Szczerbowskim w Studiu Rzecznika Finansowego:

Udział w konferencji potwierdzili reprezentanci środowiska akademickiego oraz praktycy prawa.

Termin konferencji został dobrany tak, aby wysłuchać środowiska akademickiego i praktyków prawa przed przekazaniem stanowiska Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego. Obecnie Rzecznik Finansowy pracuje nad przeglądem stanowisk, a szczególny nacisk kładzie na skutki proponowanych rozstrzygnięć dla systemu prawnego.

Konferencja ma charakter otwarty. Chętnych zapraszamy do udziału za pośrednictwem platformy MS Teams.