Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”

Niniejszy zbiór klauzul pochodzi z przeanalizowanych przez Rzecznika Finansowego umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Ponieważ Rzecznik opierał się na wzorcach przesłanych przez klientów w ramach postępowań interwencyjnych czy na potrzeby wydania tzw. istotnych poglądów, zbioru nie należy traktować jako katalog zamknięty.

Przy każdej z klauzul jest informacja czy jej zastosowanie w umowie , może skutkować nieważnością całej umowy czy też możliwością zwrotu nadpłaconych kwoty. To wskazówka, która powinna pozwolić Ci na samodzielne sformułowanie reklamacji do banku.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej lub regulaminie znajdujesz zapis identyczny, możesz:

Ważne! W przypadku procesu sądowego należy mieć jednak na względzie, że każda sprawa – jej stan faktyczny – jest oceniana indywidualnie przez niezawisły sąd. Stąd trudno zagwarantować, że w każdym przypadku sąd wyda orzeczenie stwierdzające nieważność umowy w przypadku nawet istnienia w niej postanowienia będącego klauzulą abuzywną.

Mapa klauzul – plik PDF – kliknij link.