Rzecznik Finansowy – działania w czasie epidemii koronawirusa

W związku z epidemią Koronawirusa Rzecznik Finansowy uruchomił specjalną infolinię i adres e-mail w ramach akcji: Finanse w czasie koronawirusa – zgłoś problem Rzecznikowi Finansowemu. Na skutek informacji uzyskanych tą drogą od klientów podjął wiele opisanych poniżej działań. W szczególności analizował warunki tzw. “wakacji kredytowych” oferowanych przez banki. Zbadał też zagraniczne rozwiązania ustawowe pozwalające na odroczenie spłaty rat kredytowych. Więcej szczegółów poniżej.

o Decyzja sądu w związku z pozwem Rzecznika Finansowego przeciwko Santander Bank Polska

o   Rzecznik Finansowy wystąpił do sądu przeciwko Santander Bank Polska 

o   Rzecznik Finansowy o bankach w procesie restrukturyzacji finansowej

o  Analiza: „Wakacje kredytowe” – rozwiązania zagraniczne. Niemcy.

o Analiza: „Wakacje kredytowe” – rozwiązania zagraniczne. Węgry.

o Analiza: „Wakacje kredytowe” – rozwiązania zagraniczne. Włochy.

o Analiza: „Wakacje kredytowe” – rozwiązania zagraniczne. Austria.

o   Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie informowania BIK o skorzystaniu z wakacji kredytowych 

o   Stanowisko Rzecznika Finansowego odnośnie potwierdzenia salda w aneksach „wakacji” kredytowych”

o   Wniosek Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowań przez UOKiK.

o   Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie długiego terminu wypłaty lokaty

  Rzecznik Finansowy o przerwach w OC komunikacyjnym 

o   Warunki odroczenia rat kredytowych – zestawienie Rzecznika Finansowego

o   Rzecznik Finansowy zbada warunki “wakacji kredytowych” 

 Rzecznik Finansowy apeluje o rozwiązania dla klientów ubezpieczycieli w związku z COVID-19