E-FAKTURA

Informujemy, że zgodnie z regulacjami ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz. 2191) Rzecznik Finansowy jest zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

TYP/Numer PEPPOL

NIP/5251566173

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną