Dni Rzecznika Finansowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jedną z inicjatyw Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej są Dni Rzecznika Finansowego, będące cyklem spotkań edukacyjnych organizowanych na uczelniach we współpracy z przedstawicielami Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, które mają na celu zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa.

Cykl otworzyły spotkania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dni Rzecznika Finansowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się w terminie 1-2 marca 2024 r., a za ich organizację odpowiedzialna była zasiadająca w Doradczym Komitecie Naukowym dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS, we współpracy z Biurem Rzecznika Finansowego – w szczególności z Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Finansowego w Lublinie wraz ze współpracownikami.

1 marca br. odbyły się wykłady przeznaczone dla uczniów szkół średnich z Lublina i regionu oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pełnomocnik Terenowa Rzecznika Finansowego Ewa Kruszczyńska-Głaz przedstawiła możliwości pomocy oferowanej przez Rzecznika Finansowego dla klientów podmiotów rynku finansowego oraz opowiedziała o działalności Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie. Radca prawny Magdalena Kunaszewska-Gołofit opowiedziała słuchaczom o nieautoryzowanych transakcjach płatniczych i udzieliła praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa przy korzystaniu z technologii płatniczych.

Drugiego dnia Biuro Rzecznika Finansowego reprezentował dr Maciej Próchnicki z Departamentu Edukacji i Komunikacji. Maciej Próchnicki przedstawił prelekcję dla Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, w ramach której najmłodsi studenci (wraz z rodzicami) poznali zasady działania podstawowych usług finansowych, takich jak pożyczki, konta bankowe, czy różne rodzaje ubezpieczeń, a także dowiedzieli się o roli Rzecznika Finansowego jako organu ochrony praw obywatelskich. Młodzi uczestnicy spotkania mogli ponadto sprawdzić swoją wiedzę w ramach quizu. Na kolejnym spotkaniu słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poznali możliwości wsparcia, które uzyskać można od Rzecznika Finansowego w sporze z podmiotem rynku finansowego, a także otrzymali kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa płatności.