Rzecznik Finansowy zwiększył liczbę konsultantów na infolinii dla klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowo – emerytalnego

Rzecznik Finansowy zwiększył liczbę konsultantów na infolinii dla klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowo – emerytalnego

Z dniem 1 grudnia 2023 r. Rzecznik Finansowy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zwiększył liczbę konsultantów udzielających telefonicznych porad prawnych dla klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowo – emerytalnego.

Zwiększenie liczby ekspertów obsługujących infolinię pozwoli na obsłużenie większej liczby połączeń w tym samym czasie, jednocześnie skróci się czas oczekiwania na połączenie.

Wprowadzone usprawnienia pozwolą na jeszcze lepszą i bardziej efektywną obsługę klientów.

Pod numerem telefonu 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 dyżur pełnią eksperci, którzy udzielają pomocy osobom fizycznym będącym:

  • ubezpieczonymi;
  • ubezpieczającymi;
  • uposażonymi lub uprawnionymi z umowy ubezpieczenia;
  • spadkobiercami posiadającymi interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia;
  • poszkodowanymi dochodzącymi roszczeń na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK;
  • członkami funduszu emerytalnego lub osobami uprawnionymi;
  • uczestnikami pracowniczego programu emerytalnego lub osobami uprawnionymi;
  • oszczędzającymi lub osobami uprawnionym (IKE, IKZE);
  • osobami otrzymującymi emeryturę kapitałową;
  • uczestnikami PPK lub osobami uprawnionymi.

Infolinia obsługuje klientów w języku polskim i ukraińskim.

Poradę eksperta można uzyskać również drogą mailową pisząc na adres: porady@rf.gov.pl.