Porozumienie o współpracy między Rzecznikiem Finansowym a Naczelną Radą Adwokacką

W dniu 3 sierpnia br. Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, podpisali porozumienie dotyczące współpracy o charakterze badawczo-dydaktycznym, szkoleniowym i doradczym między instytucją Rzecznika Finansowego a Naczelną Radą Adwokacką.

Współpraca obejmie przede wszystkim działania informacyjne, szkoleniowe i edukacyjne, w tym, między innymi, współorganizowanie wydarzeń dot. funkcjonowania podmiotów rynku finansowego oraz ochrony konsumentów w zakresie świadczonych przez te podmioty usług. W szczególności porozumienie przewiduje możliwość organizacji wspólnych konferencji, seminariów oraz szkoleń, adresowanych zarówno do adwokatów i aplikantów adwokackich, jak też innych zainteresowanych – przedstawicieli środowisk akademickich, konsumenckich, organizacji pozarządowych czy instytucji finansowych.

Celem wspólnej inicjatywy Rzecznika Finansowego i Naczelnej Rady Adwokackiej jest popularyzacja zagadnień i inicjatyw z obszaru ochrony praw konsumenta, w tym w zakresie znaczenia profesjonalnych usług prawnych w sprawach konsumenckich na rynku finansowym. Planowane są cykliczne spotkania robocze przedstawicieli stron poświęcone wyzwaniom związanym z ochroną klienta rynku finansowego. Szczególne miejsce wśród wspólnych inicjatyw i projektów badawczych zajmą zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem w otoczeniu, w jakim funkcjonuje adwokatura.

Istotną częścią porozumienia pomiędzy RF a NRA będzie również uczestnictwo przedstawicieli stron w pracach dotyczących opiniowania projektów aktów prawnych związanych z zakresem działalności stron.

Zawarte porozumienie w znaczącym stopniu ułatwi wymianę doświadczeń, obserwacji oraz inicjatyw (w tym publikacji i wydawnictw) między ekspertami Biura Rzecznika Finansowego i przedstawicielami adwokatury.