Kolejne spotkanie Rzecznika Finansowego z mieszkańcami Lublina

W dniu 27 lipca 2023 roku Rzecznik Finansowy zorganizował otwarte spotkanie dla mieszkańców Lublina. Tematem spotkania były nieautoryzowane transakcje płatnicze.

Przedstawiciele Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego Biura Rzecznika Finansowego (Zdzisław Osada – zastępca dyrektora Departamentu i dr Dariusz Kowalski – koordynator) przygotowali prelekcję na temat szans i zagrożeń jakie wiążą się z dokonywaniem transakcji płatniczych poprzez m.in. karty płatnicze, przelewy w bankowości internetowej czy wypłaty z bankomatu.

Dzięki szybkiemu postępowi technicznemu dynamicznie zwiększa się liczba narzędzi finansowych jakimi dysponujemy, z jednej strony daje to większą swobodę w zarządzaniu naszymi środkami, z drugiej jednak strony niesie to za sobą zagrożenie w postaci coraz to bardziej zaawansowanych technik oszustw. Świadome korzystanie z dostępnych narzędzi pozwala ograniczać wskazane ryzyka.

Celem prelekcji było zwrócenie uwagi na coraz częściej spotykany problem różnego rodzaju wyłudzeń środków z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Prelekcja obejmowała m.in. omówienie najczęściej spotykanych metod oszustw (fałszywa strona banku, kontakt telefoniczny rzekomego pracownika banku czy oszustwo na platformie sprzedażowej typu OLX lub Vinted) oraz przedstawienie mechanizmów mających na celu zabezpieczenie klientów banków przed tego rodzajami oszustw.

Spotkania edukacyjno-informacyjne wpisują się w misję Rzecznika Finansowego i dzięki zwiększaniu świadomości ekonomiczno-finansowej społeczeństwa przyczyniają się do budowania zaufania do sektora finansowego.