Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. akt: WA1M/GU/188/2023 – obwieszczenie tego dotyczące dostępne tutaj). Rzecznik Finansowy w celu ochrony interesu finansowego klientów tego banku, przedstawia najważniejsze informacje z tym związane.

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku S.A., Sąd wezwał wierzycieli upadłego banku do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni.

Biorąc pod uwagę, iż ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku oraz związana z nim konieczność zgłoszenia wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego, może generować wiele pytań Biuro Rzecznika Finansowego przygotowało publikację w formie pytań i odpowiedzi dostępną pod poniższym linkiem:

Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S.A.

Jednocześnie Rzecznik Finansowy zapewnia, że – w ramach przysługujących mu uprawnień – będzie na bieżąco monitorował sytuację związaną z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku S.A. w celu należytej ochrony interesu klientów podmiotu rynku finansowego.