Spotkanie Rzecznika Finansowego z mieszkańcami Lublina

W dniu 29 czerwca 2023 roku Rzecznik Finansowy zorganizował spotkanie dla mieszkańców Lublina.

Pracownicy Biura Rzecznika Finansowego Maria Tyszkiewicz, Dorota Stolarska – Jarota, Paweł Rokosz i Damian Bara przedstawili uczestnikom spotkania instytucję Rzecznika Finansowego, jego funkcjonowanie w systemie ochrony konsumentów, a także kompetencje w jakie Rzecznik Finansowy jest wyposażony i w jaki sposób je wykorzystuje, wspierając na co dzień klientów podmiotów rynku finansowego.

Podczas spotkania jego uczestnicy dowiedzieli się również w jaki sposób złożyć reklamacje na działanie instytucji finansowych oraz jakich sporów mogą dotyczyć postępowania prowadzone przy Rzeczniku, a także uzyskali porady jak zabezpieczyć się przez oszustwami na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

W trakcie prelekcji eksperci aktywnie włączali się w interakcję z publicznością, odpowiadając na pytania i wyjaśniając wszelkie wątpliwości.

Spotkanie odbyło się w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego.