VI edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Ogłosiliśmy kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zapraszamy do udziału!

Do konkursu mogą zostać zgłoszone:

  • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • rozprawy doktorskie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • prace licencjackie i magisterskie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami – kliknij tutaj.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .pdf) wraz z dokumentacją wskazaną w regulaminie należy przesłać drogą mailową w terminie do 12 czerwca 2023 r. na adres: konkursy@rf.gov.pl.