Rzecznik Finansowy zwiększył liczbę konsultantów na infolinii dla klientów podmiotów rynku bankowo-kapitałowego

Rzecznik Finansowy usprawnił obsługę klientów infolinii biura. Podwojono liczbę konsultantów udzielających telefonicznych porad prawnych.

Zwiększenie liczby ekspertów obsługujących infolinię pozwoli na obsłużenie większej liczby połączeń w tym samym czasie, jednocześnie skróci się czas oczekiwania na połączenie.

Wprowadzone usprawnienia pozwolą na jeszcze lepszą i bardziej efektywną obsługę klientów.

Pod numerem telefonu 22 333 73 75, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 dyżur pełnią eksperci, którzy udzielają pomocy klientom:

  • banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych,
  • instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,
  • instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych,
  • pośredników kredytów, pośredników kredytów hipotecznych.

Poradę eksperta można uzyskać również drogą mailową pisząc na adres: porady@rf.gov.pl, a w zakresie wakacji kredytowych na dedykowany adres: wakacjekredytowe@rf.gov.pl.