Rzecznik Finansowy ostrzega! Uwaga na oferty „korzystnych” zakupów pomp ciepła.

Do Rzecznika Finansowego trafiają coraz liczniejsze skargi od klientów, którzy skłonieni reklamami i oferowanymi korzystnymi warunkami zakupu pomp ciepła oraz pomocą w uzyskaniu dotacji z programu „Czyste Powietrze”, zdecydowali się zaciągnąć tzw. kredyt wiązany na zakup i montaż pomp ciepła.

Istotą tego kredytu było zaciągnięcie zobowiązania kredytowego przez klienta, natomiast wypłata kwoty kredytu była dokonywana bezpośrednio na rachunek sprzedawcy lub pośrednika kredytowego. Firma oferująca sprzedaż pomp ciepła przejęła środki wypłacone z zaciągniętego przez klienta kredytu, zaś towaru i usługi montażu nie dostarczyła. Wystąpiła natomiast do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W konsekwencji klienci pozostali z kredytami do spłaty i w stosunku do nich banki podejmują działania windykacyjne.

Z informacji uzyskanych przez Rzecznika Finansowego wynika, iż stronami umów kredytowych są niejednokrotnie osoby osiągające niskie dochody.

Rzecznik Finansowy apeluje o ostrożność w zawieraniu tego typu umów. Osobom bezpośrednio pokrzywdzonym tym procederem polecamy:

– niezwłoczne złożenie reklamacji do Banku oraz pośrednika kredytowego, zaś po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego (nieuwzględnieniu reklamacji) nadesłanie  do Rzecznika Finansowego wniosek o wszczęcie postępowania interwencyjnego;

– rozważenie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Rzecznik Finansowy informuje także, iż aktualnie trwa wnikliwa analiza nadesłanych skarg i wniosków. O swoich działaniach Rzecznik Finansowy będzie na bieżąco informował.

Mając na uwadze różne stany faktyczne, pomimo ich podobieństwa, nie sposób wskazać jednego modelowego sposobu rozwiązania sprawy.