Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy radzi jakie działania podjąć, by skutecznie złożyć wniosek w banku.

Ustawa wprowadzająca „wakacje kredytowe” wejdzie w życie w najbliższy piątek 29 lipca. Założenia ustawy przewidują zawieszenie spłaty kredytu łącznie do ośmiu miesięcy. Uprawnione do skorzystania z ulgi są osoby, które spłacają kredyt hipoteczny w polskiej walucie, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe.

Rzecznik Finansowy radzi, jak skutecznie złożyć wniosek, aby  raty kredytowe zostały zawieszone  na cały wnioskowany okres.

Zgodnie z ustawą o „wakacjach kredytowych”  spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem doręczenia wniosku do kredytodawcy. Kluczowy dla możliwości skorzystania z „wakacji kredytowych”  jest więc moment doręczenie wniosku.

W związku z tym Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, żeby zachowywać potwierdzenie nadania lub osobistego złożenia wniosku w oddziale banku.

  1. Jeżeli wniosek składany jest do banku w wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, warto wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  i zachować dowód nadania wniosku.
  2. Jeżeli wniosek składany jest w formie  papierowej, w oddziale banku, warto zadbać o to, aby otrzymać pisemne potwierdzenie przyjęcia wniosku przez pracownika banku.

Pamiętać należy, że decydująca dla zawieszenia spłaty kredytu jest data doręczenia wniosku do kredytodawcy, a nie jego nadania w placówce pocztowej. W przypadku, gdyby doszło do ewentualnych nieprawidłowości z procedowaniem wniosku, potwierdzenie nadania będzie dowodem na to, że wniosek trafił do kredytodawcy w określonym dniu.

Rzecznik Finansowy równocześnie podkreśla, że Klienci, którzy napotkają problemy i nieprawidłowości wynikające z realizacji przez banki wniosków o „wakacje kredytowe”, mogą zgłaszać się o pomoc do Biura Rzecznika Finansowego.