Współpraca dla skuteczniejszej ochrony konsumentów rynku finansowego

Rzecznik Finansowy oraz Komisja Nadzoru Finansowego podpisały porozumienie o współpracy i wymianie informacji.

Rzecznik Finansowy podpisał z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego porozumienie określające zasady współpracy oraz wymianę informacji między obiema instytucjami. Celem zawartego porozumienia jest skuteczniejsza współpraca w dziedzinie ochrony konsumenta rynku finansowego, w tym sprawniejsza i szybsza reakcja na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach na tym rynku.

– Rzecznik Finansowy jest nierzadko pierwszą instytucją, do której kierują się klienci poszkodowani w wyniku działań instytucji finansowych – komentuje dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy. – To do nas w pierwszej kolejności trafiają sygnały o nieuczciwych praktykach lub wykorzystywaniu pozycji przez podmioty tego rynku w relacji z ich własnymi klientami. Poszkodowani klienci, kontaktując się z Rzecznikiem Finansowym, oczekują nie tylko ochrony, jaką Rzecznik Finansowy może im zapewnić ustawowo, korzystając z dostępnych narzędzi prawnych, ale chcą także zwrócić uwagę organów państwa na zaobserwowane praktyki. Podpisane porozumienie usprawni wymianę informacji pomiędzy KNF oraz Rzecznikiem Finansowym, ułatwiając podejmowanie działań w ramach ustawowych kompetencji każdej z tych instytucji, w celu poprawy działania rynku i ochrony jego uczestników – zapewnia dr Bohdan Pretkiel.