#RFdlaUkrainy: Ubezpieczenia szkolne NNW – Страхування школи (NNW) у Польщі

Українська версія нижче

#RFdlaUkrainy – dobrowolne ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenia szkolne NNW)

Jeśli Twoje dziecko pójdzie do przedszkola, szkoły lub na wyższą uczelnię w Polsce, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia szkolnego.

Ubezpieczenie szkolne to najbardziej powszechne ubezpieczenie osobowe w Polsce, które swoim zakresem obejmuje ochronę przede wszystkim przed następstwami nieszczęśliwych wypadków – stąd powszechna nazwa „ubezpieczenie NNW”. Niekiedy obejmuje ono też poważne lub nagłe zachorowania. Ochrona jest świadczona przez cały rok (więc także wakacje): w szkole, w drodze do szkoły a także w miejscu zamieszkania. Jeśli dziecko zostało objęte tym ubezpieczeniem, wówczas, gdy dojdzie do wypadku – ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie za wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrócić koszty leczenia lub pobytu w szpitalu.

W większości przedszkoli, szkół i uczelni w Polsce funkcjonują grupowe umowy ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej o wystandaryzowanym zakresie ubezpieczenia, do których Twoje dziecko można dopisać w dowolnym czasie. Forma umowy grupowej to bardzo rozsądne rozwiązanie, które pozwala uzyskać niższą składkę niż przy ubezpieczeniu indywidualnym. O ubezpieczenie możesz zapytać w placówce szkolnej, do której będzie uczęszczać twoje dziecko i uzyskać szczegółową informację o zakresie ubezpieczenia, wysokości świadczeń i wysokości składki. Jeśli dziecko przystępuje do ubezpieczenia z trakcie roku szkolnego, składka powinna być odpowiednio niższa niż za pełny rok.

Ubezpieczenie szkolne można zawierać także poprzez umowy indywidualne, zwracając się do agenta ubezpieczeniowego, poprzez infolinię lub przez Internet – bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. Wtedy jest szansa na lepsze dopasowanie ochrony do Twoich potrzeb: np. wyższą sumą ubezpieczenia skutkującą wyższym świadczeniem w razie zdarzenia lub objęcie ubezpieczeniem także uprawiania sportów wyczynowych (co z reguły jest wyłączone w umowach grupowych).

(UKR)

Інформація для громадян України – добровільне страхування від нещасних випадків для дітей шкільного віку та молоді (страхування від нещасних випадків)

Якщо Ваша дитина відвідує садок, школу чи університет у Польщі, варто подумати про шкільну страховку.

Шкільне страхування є найпоширенішим особистим страхуванням у Польщі. Його сфера, в першу чергу, охоплює захист від наслідків нещасних випадків – звідси й загальноприйнята назва «страхування від нещасних випадків». Іноді воно також включає серйозні або раптові захворювання. Захист здійснюється протягом цілого ріку (у тому числі й під час канікул): у школі, по дорозі до школи й за місцем проживання. Якщо дитина охоплена цим страхуванням, то в разі нещасного випадку страховик повинен виплатити допомогу за стійке погіршення здоров’я, відшкодувати витрати на лікування або перебування в стаціонарі.

Більшість дитячих садків, шкіл та університетів Польщі мають договори групового страхування для дітей шкільного віку та підлітків зі стандартним обсягом страхування. До такої форми страхування можна в будь-який момент додати свою дитину. Форма групового договору є дуже мудрим рішенням, оскільки дозволяє отримати нижчий відсоток внеску, ніж у випадку індивідуального страхування. Ви можете запитати про таке страхування в школі, де навчатиметься ваша дитина й отримати детальну інформацію про обсяг страхування, розмір допомоги та розмір внеску. Якщо ваша дитина підключається до страхування протягом навчального року, внесок має бути відповідно нижчим, ніж за повний рік.

Шкільне страхування також можна укласти за індивідуальними договорами, звернувшись до страхового агента, за телефоном довіри або через інтернет – безпосередньо зі страховою компанією. Тоді є можливість підібрати захист відповідно до ваших потреб: наприклад, вища страхова сума, що призведе до більшої суми виплат на випадок події, або страхування, яке також покриває змагальні види спорту (що зазвичай виключено в групові договори).