Rzecznik Finansowy podsumowuje rok w sprawach frankowych

Choć liczba aktywnych kredytów frankowych systematycznie spada, wciąż kilkaset tysięcy Polaków spłaca zaciągnięte kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Co prawda część banków uruchomiła programy ugód z klientami, niemniej wielu frankowiczów decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Sprawy dotyczące kredytów frankowych są też nadal przedmiotem licznych wniosków do Rzecznika Finansowego, który opublikował właśnie analizę zagadnień związanych z kredytami frankowymi.

Przeprowadzona przez Biuro Rzecznika Finansowego analiza stanu prawnego oraz wydarzeń prawno-gospodarczych w roku 2021 wskazuje na coraz bardziej jednolitą i prokonsumencką interpretację w orzecznictwie polskim oraz unijnym. W większości spraw rozstrzyganych w sądach powszechnych uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego, dotyczący zwłaszcza zawartego w niej mechanizmu przeliczeniowego.

Według różnych danych obecnie jest ok. 70 tys. pozwów w sprawach frankowych w sądach pierwszej instancji, w drugiej instancji – ok. 4 tys. Część toczących się postępowań frankowych została zawieszona do czasu wydania kompleksowej uchwały dotyczącej kredytów frankowych przez Sąd Najwyższy, który w tym zakresie zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego.

Rzecznik Finansowy zaangażowany jest w pomoc konsumentom, którzy są posiadaczami kredytów frankowych, od początku istnienia urzędu. Pierwszy raport, będący analizą prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych, Rzecznik Finansowy przedstawił w czerwcu 2016 r. Od tego czasu do Biura Rzecznika Finansowego o wsparcie w sprawach związanych z kredytami frankowymi zwróciło się ponad 11 tysięcy klientów.

Rzecznik Finansowy systematycznie analizuje również orzecznictwo związane z tzw. kredytami walutowymi. W publikowanym właśnie dokumencie, Rzecznik Finansowy omawia najważniejsze kwestie prawne, z którymi zwracają się kredytobiorcy oraz bada orzecznictwo sądów krajowych i unijnych. Przedstawia także zagadnienia, które zdaniem Rzecznika Finansowego wymagają rozstrzygnięcia ze względu na ich znaczenie dla praw konsumentów – kredytobiorców.

Zapraszamy do lektury