Rzecznik Finansowy ponownie pyta banki o nieautoryzowane transakcje

Już po raz drugi Rzecznik Finansowy wystąpił do banków jako dostawców usług płatniczych o przedstawienie informacji dotyczących skali nieautoryzowanych transakcji. Problem powszechnie kojarzony z kradzieżą środków z rachunku bankowego jest najczęstszą przyczyną skarg klientów podmiotów rynku finansowego z zakresu naruszeń ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

– Nieautoryzowane transakcje to obecnie jedno z największych zagrożeń związanych z tzw. bankowością elektroniczną. Rozwój i dostępność technologii, a także w ostatnim czasie epidemia COVID-19 spotęgowały wzrost działalności przestępczej, skutkującej kradzieżą środków z kont bankowych. Zwracają się do nas poszkodowani, którzy w ten sposób utracili niekiedy oszczędności całego życia. Występując do banków z konkretnymi pytaniami dotyczącymi nieautoryzowanych transakcji chcemy ocenić skalę tego zjawiska oraz sprawdzić czy banki realizują kluczową dla ochrony konsumenckiej zasadę D+1 – mówi dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy.

W ubiegłym roku Rzecznik Finansowy po raz pierwszy wystąpił do banków, celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień oraz informacji statystycznych dotyczących skali problemu. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków: od wykazania istotności problemu nieautoryzowanych transakcji na rynku finansowym, po oznaczenie kluczowego problemu, czyli niezachowania przez wszystkich dostawców ustawowego terminu zwrotu kwoty w przypadku nieautoryzowanej transakcji (tzw. termin D+1). Warto przypomnieć, że zgodnie z zasadą D+1, zwrot środków pieniężnych utraconych w wyniku nieautoryzowanych transakcji powinien trafić na konto klienta niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji.

Efektem zeszłorocznego wystąpienia do banków jest analiza opublikowana na stronie Rzecznika Finansowego:

Pierwsza analiza dotycząca zagadnienia nieautoryzowanych transakcji została opublikowana w 2019 r. i jako jedyna na rynku zawierała interpretacje stanu prawnego:

https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Nieautoryzowane_trasnsakcje_analiza-RF_2019.pdf

Rzecznik Finansowy przypomina, że w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji, należy niezwłocznie złożyć reklamację w swoim banku, a w razie jej nieuwzględnienia, zgłosić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.