Interwencja czy polubowne – co wybrać? Webinarium Rzecznika Finansowego

Klienci zwracający do Rzecznika Finansowego nie zawsze wiedzą, jakie mają możliwości uzyskania wsparcia w sporze z podmiotem rynku finansowego. Dlatego zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. „Interwencja czy polubowne – które postępowanie Rzecznika Finansowego wybrać?” Odbędzie się ono już w najbliższą środę 30 czerwca 2021 r. o godz. 17.00.

Kliknij link do rejestracji webinarium

Mamy szeroki wachlarz możliwości pomocy osobom będącym w sporze z bankiem, ubezpieczycielem, firmą pożyczkowa czy z innymi podmiotami rynku finansowego. Tym, którzy nie mieli do tej pory potrzeby korzystania z naszego wsparcia, czasem trudno zorientować się jaki tryb naszego działania będzie najlepszy w ich sytuacji. Oczywiście nasi eksperci służą poradą na przykład w czasie rozmów telefonicznych. Jednak to klient podejmuje ostateczną decyzję o tym, jaki wniosek złożyć. Stąd pomysł, żeby przybliżyć sposób naszego działania w dwóch trybach, których dotyczy najwięcej wniosków, czyli postępowaniach interwencyjnych i polubownych – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. ucz. Rzecznik Finansowy.

Występując do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o postępowania interwencyjne lub polubowne, warto mieć świadomość różnic w między tymi trybami.

 – Z naszych już niemal 6-letnich doświadczeń wynika, że o wyborze jednego lub drugiego postępowania powinien decydować element, który można nazwać behawioralnym. Chodzi po prostu o charakter, nastawienie danej osoby do sposobu rozwiązania sporu – mówi Marcin Jaworski, ekspert w biurze Rzecznika Finansowego, który poprowadzi webinarium.

Wyjaśnia, że w postępowaniu polubownym trzeba być gotowym do ustępstw i porozumienia. Nadrzędnym celem powinno być rozwiązanie sporu, a nie udowodnienie swoich racji. To oznacza, że np. jeśli ktoś jest przekonany, że należy mu się np. 10 tys. zł odszkodowania i ani grosza mniej, to postępowanie polubowne nie jest dla niego. Jeśli taka osoba ma wolę dochodzenia swoich praw w sądzie, to powinna raczej skorzystać z postępowania interwencyjnego uzyskać argumentację prawną i oddać sprawę pod rozstrzygnięcie sądu. Na tym etapie może zostać też wsparta tzw. istotnym poglądem Rzecznika Finansowego.

Warto też podkreślić, że jeśli z trafiających do nas wniosków o interwencję wynika, że jakiś podmiot na przykład narusza swoim postępowaniem zbiorowe interesy konsumentów, mogę podjąć decyzję o wystąpieniu z pozwem wobec niego. W wybranych przypadkach mogę też złożyć pozew w imieniu klientów lub przystąpić do już toczącego się postępowania. Warto więc sygnalizować nam wszelkie zastrzeżenia do działalności podmiotów rynku finansowego – mówi Mariusz Golecki.

Więcej informacji i porad w trakcie bezpłatnego webinarium „Interwencja czy polubowne – które postępowanie Rzecznika Finansowego wybrać?”, które odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godzinie 17.00. Można się na nie zarejestrować, klikając poniższy link.