Konferencja naukowa: Kredyty “walutowe” – teoria i orzecznictwo

Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję naukową poświęconą tematyce kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych w świetle orzecznictwa, dogmatyki i teorii prawa. Do udziału w konferencji „Kredyty ‘walutowe’ – teoria i orzecznictwo” zaproszeni są przedstawiciele społeczności akademickiej oraz praktycy prawa. Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2021 r. Termin rejestracji uczestników upływa 7 czerwca 2021 r. 

Zapraszamy do zgłaszania referatów obejmujących w szczególności następujące zagadnienia:

  • rola zwyczaju w umowach kredytowych
  • przepisy dyspozytywne mogące mieć zastosowanie do uzupełnienia usuniętych postanowień niedozwolonych
  • obowiązywanie umowy po usunięciu mechanizmu indeksacyjnego
  • terminy przedawnienia i terminy zawite
  • możliwość żądania dodatkowego wynagrodzenia
  • waloryzacja sądowa roszczeń pieniężnych
  • dopuszczalność i warunki zawierania ugód

Zainteresowani udziałem w wydarzeniu proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 7 czerwca 2021 r. dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/r/vWZMTbG7xa