Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie długiego terminu wypłaty lokaty

Do Rzecznika Finansowego trafiły sygnały dotyczące podmiotu, który na zwrot pieniędzy z zerwanej lokaty każe klientom czekać 35 dni. Zdaniem jego ekspertów taka oferta jest niezgodna z polskim prawem, dlatego podjął interwencję w tej  sprawie.

 – Ze względu na okoliczności postanowiliśmy wystąpić z pismem do podmiotu rynku finansowego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz przekazania wzorca umowy rachunku. W czasie epidemii dostęp do środków zgromadzonych na lokacie w terminie zgodnym ze standardami przyjętymi na naszym rynku jest szczególnie ważny. Dlatego w piśmie zwróciliśmy uwagę na niezgodność takich postanowień umowy z polskim prawem oraz konieczność przyspieszenia zwrotu środków – mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego.

Podkreśla, że jest to odosobniony przypadek, a praktyka dotyczy podmiotu działającego na zasadzie swobody świadczenia usług, jako oddział włoskiej instytucji kredytowej. Zdaniem ekspertów Rzecznika zarówno kodeks cywilny, prawo bankowe jak i komentarze doktryny wskazują, że środki powierzone bankowi np. w ramach depozytu powinny być dostępne „na każde żądanie”. Wydaje się, że polskie sądy w razie sporu sądowego powstałego na tym tle mogą uznać, że 35 dniowy termin zwrotu środków naruszałby prawo klienta do dysponowania jego własnymi środkami finansowymi. W tej sytuacji Rzecznik oczekuje, że firma zmieni dobrowolnie swoją praktykę w tym obszarze.

Jeśli tak się nie stanie będziemy rozważać podjęcie bardziej radykalnych działań mających na celu zmianę praktyki przez podmiot – zapowiada Katarzyna Szwedo-Mackiewicz. 

Dodaje, że na dziś osoby, które znajdą się w takiej sytuacji powinny niezwłocznie złożyć reklamację, sygnalizując, że nie akceptują takiego terminu zwrotu środków. Można, ale nie trzeba, przywołać przy tym poniższe przepisy i opinię Rzecznika Finansowego w tej sprawie.

Przepisy o terminach wypłat środków z zerwanych lokat.

Kodeks cywilny

Art. 726. [Uprawnienie do obrotu pieniędzmi]

Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia.

Prawo bankowe

art. 50. [Zakres swobody posiadacza rachunku w dysponowaniu środkami]

Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami.

2 kwietnia 2020 r.